Teleurgesteld en 'strontchagrijnig' na staken gesprekken windpark

De Omgevingsadviesraad (OAR) in de gemeente Aa en Hunze vindt het 'heel spijtig' dat het windpark De Drentse Monden en Oostermoer de gesprekken met de adviesraad tot nader orde staakt. Ook wethouder Co Lambert en gedeputeerde Tjisse Stelpstra zijn teleurgesteld over dit besluit.

"Het is jammer", zegt onafhankelijk voorzitter Gerrit Valk in een eerste reactie. "Directeur Wim Wolters heeft mij gebeld. Maar wat nou echt de precieze achtergrond ervan is, is mij niet bekend geworden. Kennelijk is er te weinig vertrouwen. Maar ik ben van de school dat we altijd moeten blijven praten."

Het windpark en de OAR bevestigen dat de meningsverschillen gaan over zowel de verdeling van het geld voor het gebiedsfonds, om het gebied een impuls te geven, als over de burenregeling. Bij die regeling worden aanwonenden gecompenseerd op basis van de afstand van hun huis tot aan de dichtstbijzijnde windmolen.

De OAR is bijna twee jaar geleden opgericht om de inwoners van het gebied mee te laten denken over de besteding van het geld in het gebiedsfonds. Daarnaast probeert de OAR de onderlinge verhoudingen te verbeteren. De komst van de 45 windmolens in de Veenkoloniën leidt tot hevige weerstand en spanningen.

'Grote sommen geld'

De OAR adverteerde deze week nog in de lokale kranten. Daarin werd gemeld dat er een stichting Gebiedsfonds wordt opgericht die de komende jaren het geld verdeelt dat beschikbaar komt voor de verbetering van de leefbaarheid van het windmolengebied. Het gaat dan om 272.000 euro per jaar. Een enquête vanuit het windpark zelf aan de inwoners, waar het geld naartoe moet, viel niet in goede aarde.

Het windpark wil meer zeggenschap of betrokkenheid daarbij, maar de OAR is van mening dat zij dat mag bepalen. "De inwoners zeggen: dat zijn onze middelen voor het gebied", aldus Valk.

"Het gaat om grote sommen geld. En wij zijn nu die enquête aan het analyseren. Er zijn heel erg veel reacties op gekomen", zegt woordvoerder Elzo Springer. Volgens hem wil het windpark wel in gesprek blijven met de omwonenden.

De vraag is alleen hoe dat dan moet, nu het overleg in Aa en Hunze gestaakt is. In Borger-Odoorn is nog geen adviesraad opgericht, dat proces is nog bezig. De gesprekken voor een adviesraad in Borger-Odoorn lopen nog. Burgemeester Jan Seton zei eerder dat hij hoopt dat er in het voorjaar van 2021 meer duidelijk is.

'Provincie aan zet'

Volgens Springer is de provincie aan zet. "Die heeft de regie en kan vlot gemeentebesturen en windpark om tafel roepen om de onduidelijkheid die is geschapen over het gebiedsfonds aan te pakken." Het windpark gaat zich nu beraden op de vorm van het overleg met omwonenden.

Volgens wethouder Co Lambert is dit besluit niet heel verrassend. "De gesprekken gingen moeizaam. Ik ben daar zelf niet bij, maar ik ben wel op de hoogte. Het is heel jammer dat het overleg is stopgezet. Ik weet ook niet wat de beweegredenen zijn geweest. Of het ongeduld is, of druk op de ketel; er is op dit moment niet veel over te zeggen."

'Dit doe je niet'

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is naar eigen zeggen 'strontchagrijnig'. "Ik vind dit niet verstandig. Dit doe je nu niet."

De provincie en beide gemeenten (Aa & Hunze en Borger-Odoorn) gaan nu met elkaar om tafel. Ook met het windpark wordt gesproken binnenkort. "Ik wil daar niet te veel op vooruit lopen. Eerst gaan we met de gemeenten om tafel. Maar mijn boodschap aan de windboeren is wel: blijf in gesprek en stel je nederig op. Wij staan achter onze inwoners", besluit Stelpstra.

"Je hebt toch met elkaar te maken. We moeten nu kijken hoe we weer verder kunnen praten, via overheden", zegt Lambert. "Dit gaat nu over de Omgevingsadviesraad in Aa en Hunze, maar we betrekken Borger-Odoorn hier ook bij. Het zijn inwoners van beide gemeenten van het windpark."

Wanneer het overleg tussen de overheden en met de bestuurders en het windpark plaatsvindt, is nog niet bekend.

"We zijn nu twee jaar bezig, ik hoop dat dit geen einde oefening is", besluit Valk van de OAR.

De Omgevingsadviesraad stelt ook spelregels op rondom de besteding van het geld in het Gebiedsfonds. Het fonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren. De verdeling van het geld dat erin wordt gestopt:

- Provincie Drenthe: 1,75 miljoen euro (tien jaar)
- Het Rijk: 2,1 miljoen euro (tien jaar)
- Gemeente Borger-Odoorn: 565.500 euro (tien jaar)
- Gemeente Aa en Hunze: 312.000 euro (tien jaar)
- Windpark Drentse Monden en Oostermoer: 1,5 miljoen euro (vijftien jaar, gebaseerd op vijftig cent per Megawatt uur van elke turbine)

Het Gebiedsfonds kent drie regelingen: de burenregeling, de dorpenregeling en een fonds voor regionale projecten. De burenregeling bestaat uit het bedrag van de initiatiefnemers van het windpark. Dat is een regeling die uitbetaald wordt, afhankelijk van de afstand tot een windturbine. Afspraken over de afstand en het bedrag moeten nog gemaakt worden. De dorpenregeling bestaat uit het geld van de overheden en is bedoeld voor activiteiten binnen de dorpen. Onder het fonds voor regionale projecten valt ook een revolverend fonds. De spelregels worden nog door de OAR bepaald. Hierbij is het windpark geen partij.

Lees ook: