Fusie MSC, Alcides en FC Meppel: De leden zijn aan zet

VOETBAL - De besturen zijn voor en dus is het nu aan de leden. Komt er in Meppel een fusie van MSC, Alcides en FC Meppel? Zo ja, dan wordt de nieuwe Meppeler club in een klap de grootste amateurvoetbalclub van het Noorden met zo'n 2.200 leden.

Gisteravond werd de pers in een online-meeting bijgepraat over de uitkomst van het onderzoek dat een speciale Begeleidingscommissie Samenwerking afgelopen jaar verrichte. Die commissie bestond uit twee vertegenwoordigers van elke vereniging, aangevuld met twee onafhankelijke vertegenwoordigers met een KNVB-achtergrond (Harry Been en Jan van Driel) en een afgestudeerd student Sportkunde.

Die commissie hield de huidige (en vanzelfsprekend ook de toekomstige) financiën, ledenontwikkeling, cultuur en accommodatie, vrijwilligers, kader, bestuur, beleid en aanbod tegen het licht. Ook deed de commissie navraag bij vergelijkbare fusies en kwam tot de conclusie dat er geen onoverbrugbare problemen zijn om een fusie tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen mogelijk te maken.

"De verwachting is dat een fusie in de toekomst veel voordelen kan opleveren voor de leden van de verenigingen en de Meppeler samenleving. Op basis van deze conclusie adviseert de commissie de besturen om de leden tijdens de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen het principevoorstel tot een fusie voor te leggen en het fusieproces te gaan voorbereiden", aldus Jan van Driel.

Reacties

De besturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen hebben met veel belangstelling kennisgenomen van het rapport. Volgens FC Meppel-voorzitter Hans ter Voorde is de Begeleidingscommissie Samenwerking uiterst voortvarend aan de slag gegaan met de hen verstrekte opdracht. "Het is een zeer uitvoerig rapport geworden waarin heel goed is gekeken naar alle facetten die in het kader van een fusie van belang zijn", aldus Ter Voorde.

Zijn Alcides-collega Stephan Lammerink is ook tevreden. "De commissie heeft heel duidelijk de kansen in beeld gebracht, maar ook uitvoerig aandacht besteed aan de bedreigingen."

Volgens MSC-voorzitter Arjan Jonkers worden de leden van de drie verenigingen binnenkort bijgepraat over de inhoud van het rapport. "Daarna gaan wij weer met elkaar om tafel om te kijken wat de volgende stap moet worden. Deze wordt dan natuurlijk weer voorgelegd aan de leden."

En nu?

Wanneer de fusie een feit moet zijn is nog onduidelijk en ook de naam van de mogelijk nieuwe club is nog niet bekend. "Het is heel simpel", aldus Jonkers. "Daar kunnen we pas verder mee als de leden zich hebben uitgesproken." Daarna zal ook bekend moeten worden wat er met de accommodatie gaat gebeuren en op welke dag het prestatieteam gaat spelen.

"Het kan zijn dat we met een prestatieteam gaan spelen op zaterdag en zondag", laat Lammerink weten. "Maar het is ook goed mogelijk dat de KNVB tegen die tijd is overgestapt naar weekendvoetbal, waardoor er maar één prestatieteam hoeft te komen", vult Van Driel aan. "Onze insteek is in ieder geval geweest dat de nieuwe club toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat er zeven dagen in de week gevoetbald wordt. Natuurlijk is het dan mooi om zo hoog mogelijk te spelen, maar dat is niet de onderliggende gedachte."

Deel dit artikel: