Omwonenden beoogd zonnepark Zuidvelde blijven sceptisch

Vragen over omvang, landbouwgrond en uitzicht maakt dat menig inwoner van Zuidvelde niet staat te trappelen om een groot zonnepark aan de rand van het dorp toe te laten. Een tweede online bijeenkomst ging in op vele vragen van betrokkenen, maar kon niet alle zorgen wegnemen.

De bedoeling is dat er op termijn een zonnepark verschijnt op 120 hectare landbouwgrond. Hoewel het zonnepark zelf niet die gehele 120 hectare zal gaan beslaan, schrikken inwoners van de omvang van het park.

Jeroen Niezen zat de online bewonersbijeenkomst voor. Namens Energiecoöperatie Noordseveld (die voor de benodigde 50 procent eigenaarschap zorgt) is Niezen nauw betrokken bij het project. Hij gaf toe dat het zonnepark een flinke omvang zal krijgen, maar benadrukte dat het de bedoeling is om het park zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.

Niet in kannen en kruiken

Niezen probeerde verder het gevoel van inwoners weg te nemen dat alle plannen al zijn beklonken. "De gemeente heeft deze grond geschikt verklaard voor een zonnepark", aldus Niezen. "Nu gaan wij kijken of er genoeg participatie en draagvlak onder de bevolking is."

Daarbij is goede communicatie van cruciaal belang. Enkele belanghebbenden gaven tijdens de tweede bijeenkomst te kennen dat zij het raar vonden geen brief over de plannen te hebben gekregen. Ondertussen is de gedeelde mening dat de plannen wel erg snel gaan.

Subsidie

Dat de energiecoöperatie samen met de initiatiefnemers zoveel haast lijkt te hebben, heeft te maken met de naderende verlaging van de zogenaamde SDE Subsidie. Dit is een subsidie die kan worden aangevraagd voor duurzame projecten. Door nog voor het najaar met een uitvoerbaar plan te komen, zou men nog van de 'oude regeling' gebruik kunnen maken.

Hoewel de plannen hierdoor in een stroomversnelling terecht lijken te komen, benadrukken de initiatiefnemers dat ze de bewoners van Zuidvelde actief willen betrekken bij de plannen. "Wij nemen het initiatief en zijn enthousiast, maar de gemeenteraad beslist uiteindelijk of wij de opdracht ook verdienen", sprak Wouter Guliker namens Chint Solar. "Dat houdt dus in dat wij zeker de betrokkenen meenemen in onze plannen."

Begroeiing

Om het zonnepark straks zoveel mogelijk uit het zicht te houden van omwonenden, wordt rekening gehouden met een groenstrook die op minimaal 25 meter van de grenzen van het terrein moet beginnen. De zonnepanelen zelf worden maximaal 2,5 meter hoog en zouden na enkele jaren al niet meer zichtbaar moeten zijn voor de buurt.

Verder stellen de initiatiefnemers een gebiedsfonds in het vooruitzicht. Deze kan gebruikt worden voor 'leefomgeving versterkende maatregelen', zoals het plaatsen van bankjes of het opzetten van projecten die de leefbaarheid in het dorp moeten vergroten. Ook moeten inwoners van Zuidvelde via Energiecoöperatie Noordseveld aan goedkope stroom kunnen komen.

Vervolg

Dat er veel zorgen leven bij inwoners van Zuidvelde, bleek uit de grote stroom aan vragen die er gedurende de onlinesessie binnenkwam. Energiecoöperatie Noordseveld is voornemens om op 1 maart een vervolgbijeenkomst te houden. Eind maart willen de initiatiefnemers de omgevingsvergunning aanvragen. Pas dan komt ook de gemeenteraad om de hoek kijken.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Zuidvelde Zonnepanelen Jeroen Niezen
Deel dit artikel: