Zorgen om mogelijke sloop stokershuisjes in Darp

Inwoners van Darp en politieke partij Duurzaam Sterk Westerveld (DSW) maken zich zorgen over twee oude stokershuisjes die staan in waterwingebied Havelterberg. Ze zijn bang dat de huisjes worden gesloopt en willen dat tegenhouden.

De huisjes staan op het terrein van waterbedrijf Vitens. Het bedrijf haalt daar grondwater uit de grond en maakt er drinkwater van. Volgens DSW hebben meerdere medewerkers van het waterbedrijf bevestigd dat Vitens van plan is de huisjes te slopen.

"Ik vrees er echt voor dat deze mooie gebouwen gesloopt worden", zegt Geke Kiers, fractievoorzitter van DSW. "De cultuurhistorische waarde is heel belangrijk en dat verdient een bescherming."

Een deel van de inwoners van Darp reageert verontwaardigd. Yvonne Pleister deelde het bericht in haar Facebookgroep 'Trots op Darp' en kreeg meteen tientallen reacties. "Mensen hebben leuke herinneringen hieraan. Die huisjes horen nu eenmaal bij Darp en het zou eeuwig zonde zijn als dit verdwijnt."

'Alle opties nog open'

Maar de sloophamer ligt nog niet klaar. Vitens laat in een reactie weten alle opties nog open te houden. Het bedrijf ontkent niet dat sloop ook tot die opties behoort.

Vitens bekijkt momenteel of de bebouwing in het waterwingebied toekomstbestendig is. Een woordvoerder benadrukt dat grondwater erg kwetsbaar is voor vervuiling: "Daarom zijn we heel zorgvuldig in onze afweging wat we gaan doen met de huisjes."

(Bekijk hier onze reportage over de oude stokershuisjes. Het verhaal gaat verder onder de video)

Geen monument

De stokershuisjes aan de Zwarteweg in Darp zijn gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. Vroeger werd water met stoomkracht omhoog gepompt uit de grond en de stokers woonden in deze huisjes.

De huisjes zijn geen officiële monumenten, maar daar wil Kiers verandering in brengen. Ze heeft daarom contact gezocht met Erfgoedvereniging Heemschut en Het Cuypersgenootschap. Kiers: "Westerveld is echt een erfgoedgemeente. We zijn zo trots op onze monumenten en we willen er graag nog een bij hebben."

Vitens is zich ervan bewust dat de huisjes voor de gemeente en haar inwoners van monumentale waarde zijn: "Dit is ook zeker een belangrijke factor die wordt meegewogen."

Eerder behoed voor sloop

Twintig jaar geleden dreigden de huisjes ook al te verdwijnen. Toen heeft de historische vereniging van Havelte dat weten te voorkomen. Nu springen ook de leden van Facebookgroep 'Trots op Darp' in de bres. Ze denken erover na om een petitie te starten.

Pleister: "Darp zou deze huisjes missen. Hoe vaak is niet iets gesloopt, waarvan ze later denken hadden we het maar niet gedaan? En dan komt het niet meer terug."