Vier ton voor leerstoel cultureel erfgoed in Westerveld

De gemeente Westerveld en Wageningen University & Research (WUR) krijgen ruim vier ton uit de zogeheten 'Erfgoed Deal' voor het verder ontwikkelen van een buitengewone leerstoel. Daarmee kan uitgezocht worden hoe erfgoed kan bijdragen aan het oplossen van moderne vraagstukken.

De Erfgoed Deal is een samenwerking van verschillende ministeries en organisaties als Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Natuurmonumenten. Westerveld en de Wageningse universiteit krijgen 406.000 euro voor hun samenwerking, die in totaal ruim 1,1 miljoen euro kost.

Verleden

In Westerveld moet worden uitgezocht hoe kennis, waarden en vormgeving van het rijke erfgoedverleden kunnen worden ingezet voor vraagstukken van nu. Er wordt gezocht naar oplossingen voor klimaatvraagstukken, verduurzaming van gebouwen, bevolkingskrimp en agrarische vraagstukken.

De gemeente Westerveld wil antwoord hebben op vragen als: hoe kunnen we van de gemeente Westerveld een duurzame, levensloopbestendige samenleving maken? En hoe kunnen we dit als voorbeeld laten dienen voor andere gemeenten? "Via lokale werkplaatsen gaat de leerstoel samen met de Westerveldse samenleving antwoorden geven op die vragen."

Er was al geld beschikbaar vanuit diverse overheden, waardoor de leerstoel al is opgezet. "Dankzij de bijdrage uit de Erfgoed Deal kunnen het programma en de doelstelling van de leerstoel nu verbreed en versterkt worden", schrijft de gemeente Westerveld, die zelf ook flink investeert in het project.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Westerveld Erfgoed
Deel dit artikel: