Hardrijdend sluipverkeer Achterste Erm binnenkort verleden tijd

De sluiproute over de N376 bij Achterste Erm wordt aangepakt. De snelheid op de provinciale weg gaat omlaag van 80 naar 50, er komt een veilige oversteek voor fietsers en de weg wordt ook ingericht als een weg binnen de bebouwde kom.

Er wordt dus meer gedaan dan alleen het plaatsen van een 50 km-bordje.

Het gaat om het wegdeel tussen de A37 bij afslag Veenoord en de N34 afslag Erm. Wegverkeer gebruikt dit stuk regelmatig als sluiproute tussen de A37 en de N34 om knooppunt Holssloot af te snijden. 20 procent rijdt harder dan 80. Volgens Dorpsbelangen Achterste Erm is de weg erg onveilig.

De provincie gaat de weg inrichten als 50 kilometerweg binnen de bebouwde kom van Achterste Erm. Veel erfuitritten komen namelijk rechtstreeks uit op de N376. Er komen snelheidsremmende plateau's. Bij de Wienbargsteeg komt een drempel en een oversteek voor fietsers. De aanpak van de weg wordt meteen benut om een rare knik in de weg bij de Deutlanden, waar regelmatig eenzijdige ongevallen zijn, weg te halen.

Goede aanpak met dorp

Zowel Provinciale Staten als verkeersgedeputeerde Cees Bijl zijn blij met de maatregelen, en vooral tevreden met hoe het plan tot stand is gekomen. Samen met Dorpsbelangen Achterste Erm en omwonenden was de conclusie duidelijk: hier moet een verkeersonderzoek komen.

Eén op de vijf auto's op de weg is sluipverkeer. Er is sprake van verkeersonveiligheid, verminderde oversteekbaarheid en verminderde leefbaarheid door het harde rijden. Na dit onderzoek is samen met het dorp naar naar de juiste verkeersoplossingen oplossingen gezocht. Ruud Wiersema van Sterk Lokaal noemt het een "goed voorbeeld van hoe je een verkeerskundig plan samen met omwonenden nog beter kan maken."

Provinciale Staten zijn voor het plan. Alleen de PVV deed nog een poging om het verkeersplan uit te kleden tot borden van 50 kilometer per uur en een flitspaal, om zo flink op de kosten te besparen. Maar dat zet volgens verkeersgedeputeerde Cees Bijl niet voldoende zoden aan de dijk. Uiteindelijk stemde ook de PVV voor.

De aanpak van de N376 kost de provincie ruim 480.000 euro. De gemeente Coevorden betaalt bijna een ton mee, het Rijk een kleine 30.000 euro. In het najaar moet met de werkzaamheden worden begonnen.

Kaartje sluiproute:

Deel dit artikel: