Gemeenteraad: vakantiehuizen De Tip mogen permanent bewoond

De gemeenteraad van Noordenveld heeft ingestemd met het zogeheten 'transformatieplan De Tip'. Daarmee komt permanente bewoning in de Norger bossen erg dichtbij voor zeventien woningeigenaren.

In het gebied rondom de Langeloërweg in Norg heeft een aantal woningen al jaren een woonbestemming, terwijl andere woningen die status niet genieten. Zeventien woningeigenaren trekken sinds 2019 samen op om deze woonbestemming toch te krijgen.

'Historisch moment'

Zowel de gemeenteraad als de verantwoordelijke wethouder Henk Kosters gaven aan blij te zijn met deze volgende stap richting permanente bewoning rondom De Tip in Norg. Raadslid Robert Meijer (VVD) sprak zelfs van een 'historisch moment'.

Ook eigenaren van de vakantiewoningen zijn blij dat er na jaren eindelijk schot in de zaak zit. "Het was een lange, hobbelige weg maar het einde is nu in zicht", stelde inspreker Eric Bergsma vast.

De gemeenteraad is ermee akkoord dat er in de recreatiewoningen permanent gewoond mag worden:

Samen uit, samen thuis

De eigenaren van de zeventien woningen die in het transformatieplan worden meegenomen, zijn het niet op alle punten eens. Zo stapten drie eigenaren een tijdje terug uit de Vereniging Transformatieplan. Frank Bijlefeld vertelde namens de vereniging dat de drie opgestapte eigenaren zich aanvankelijk achter de vereniging schaarden, maar ze uit onvrede over de ingeslagen weg uit de vereniging zijn gestapt.

Die onvrede zit hem onder meer in de 'samen uit, samen thuis'-gedachte over eventuele planschadeclaims. Wanneer een eigenaar zich niet aan de afspraken rondom de permanente bewoning houdt, wordt eenieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een schadeclaim. Volgens Eric Bergsma worden woningeigenaren daarmee 'gevangen in een planschadeclaim' voor de komende vijf jaar. Bergsma wil uitdrukkelijk niet dat het gebied als gezamenlijk park wordt aangeduid, maar liever als zeventien individuele eigenaren.

Meedoen of afhaken

Volgens Bijlefeld zijn de afspraken rondom eventuele planschadeclaims gestaafd op solidariteit. "Een overgrote meerderheid heeft zich hier destijds voor uitgesproken", sprak hij. Wethouder Kosters denkt dat er een goed voorstel ligt en het redelijk is om op solidariteit in te spelen. "Het is verder niet zo dat men wél mee kan doen aan het transformatieplan, maar niet aan de anterieure overeenkomst. Je doet mee of je doet niet mee."

De gemeenteraad stemde unaniem in met het transformatieplan.