Kritiek op schaderegeling nabestaanden Srebrenica: betaling uitgesteld

De schaderegeling voor nabestaanden van slachtoffers die werden vermoord bij de val van Srebrenica in 1995 wordt voorlopig opgeschort. Vanaf volgende maand zouden nabestaanden een claim kunnen indienen, maar vanwege kritiek stelt het ministerie van Defensie de regeling nog niet open.

Enkele verenigingen van nabestaanden hebben bezwaar, onder meer omdat ze vinden dat ze niet voldoende betrokken zijn geweest bij de invulling van de regeling, meldt de NOS.

Te weinig bescherming

Bij de val van de moslimenclave in voormalig Joegoslavië werden duizenden moslimmannen vermoord. In december werd bekend dat voor hun weduwes en andere nabestaanden een schaderegeling komt. Er komt een speciaal loket in Nederland en in Bosnië.

De Hoge Raad oordeelde in 2019 dat de VN-basis van de Nederlandse militairen (Dutchbat III uit Assen, red.) de mannen onvoldoende bescherming heeft geboden. De Dutchbatters konden niet anders, omdat ze onvoldoende middelen hadden om die bescherming te bieden. Zo kregen ze geen luchtsteun van de VN toen ze daar om vroegen.

'Dictaat'

De regeling voor nabestaanden gaat uit van een schadebedrag van 15.000 euro voor weduwes en 10.000 euro voor andere familieleden, zoals kinderen of ouders. De nabestaanden hebben zich verenigd in organisaties als de Moeders van Srebrenica en de Vrouwen van Srebrenica. Zij verwijten Nederland bij monde van hun advocaat Simon van der Sluijs dat Nederland hen nooit heeft betrokken bij het opstellen van de regeling. "De nabestaanden voelen deze regeling als een dictaat en noemen de houding van Nederland arrogant."

Ook maken zij er bezwaar tegen dat ze slechts eenmaal aanspraak kunnen maken op een uitkering, ook als ze meerdere gezinsleden hebben verloren. "De nabestaanden willen dat er ook over immateriële schade wordt gepraat en dat de regeling ruimhariger wordt", aldus Van der Sluijs.

Om tafel

Medewerkers van het ministerie van Defensie willen binnenkort opnieuw om tafel met vertegenwoordigers van de nabestaanden om over hun bezwaren te praten. "We zullen met de Moeders bespreken wanneer de procedure en het kantoor kunnen worden opengesteld", staat in een verklaring.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Assen oorlog Srebrenica Dutchbat
Deel dit artikel: