Sporthal De Wendeling optie tegen ruimtegebrek verenigingen Gieten

Sporthal De Wendeling is in beeld om het gebrek aan oefenruimte voor verenigingen in Gieten op te lossen. Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze ziet de gymzaal als de ideale kandidaat om de ruimteproblemen op te lossen.

De Wendeling is volgens Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) om meerdere redenen een prima locatie voor de verenigingen. Het gebouw staat midden in het dorp en er liggen parkeerplaatsen naast. Bovendien is het terrein al van de gemeente. Goedkoper dan grond aankopen.

Grote zaal, nieuwe ruimtes

Rondom de sporthal is nog voldoende ruimte voor nieuwbouw. Noodzakelijk als bijvoorbeeld de toneel- en muziekverenigingen er gebruik van gaan maken. "Er is genoeg ruimte om het gebouw uit te breiden. De huidige gymzaal zou je moeten betrekken bij de nieuwbouw om zo een hele mooie grote zaal te creëren", zegt Heijerman. Ook moeten er nieuwe opbergruimtes komen voor de materialen van de clubs.

Faciliteiten voor bijvoorbeeld muziek- en toneelclubs heeft De Wendeling nu niet, ook niet als de zaal groter wordt dan hij nu is. De oplossing daarvoor hoeft volgens de gemeente niet lastig te zijn. "Denk aan een mobiel podium, dat je in hoogte en breedte kan verstellen zoals je zelf wil. Daarmee kun je die ruimte geschikt maken voor mooie uitvoeringen", zegt Heijerman. De sporthal uit 1969 wordt nog steeds gebruikt voor gymles en door sportverenigingen en dat moet mogelijk blijven. Heijerman: "De sport kan door de week en de verenigingen kunnen in het weekend oefenen of uitvoeringen geven."

De gemeente is van plan de kosten van eventuele nieuw- of verbouw voor haar rekening te nemen. Voor de exploitatie worden de verenigingen dan verantwoordelijk. Wel kan Aa en Hunze wat bijdragen als er groot onderhoud nodig is.

Te snel?

De verenigingen uit het dorp staan al jaren te springen om meer ruimte. Zo repeteert toneelvereniging Eureka nu noodgedwongen in de kantine van de brandweerkazerne. Fijn dat het kan, maar ideaal is het niet. "Je hebt daar niet de mogelijkheid om in een decor te oefenen, of met coulissen. En als de brandweer na een uitruk moet nabespreken, dan moeten wij natuurlijk weg", vertelt Roline Alingh van Eureka.

Dat de gemeente na lange tijd concrete stappen zet richting een oplossing vindt Alingh fijn, al gaat het opeens wel erg snel. Alingh: "De Wendeling zou een plek voor ons kunnen zijn, maar we vinden het belangrijk dat er eerst eens wordt geïnventariseerd waar de verenigingen behoefte aan hebben. In die zin vinden wij het jammer dat er nu al over De Wendeling wordt gesproken. Liever eerst onderzoeken wat er nodig is en dan pas kijken waar dat kan."

Volgens wethouder Heijerman is er wat betreft de sporthal nog niets in beton gegoten, al geniet het pand nu wel de voorkeur. Heijerman: "De Wendeling is wat ons betreft een hele mooie locatie. Je moet kijken of het in de bestemming en qua parkeren past. Maar als er iemand is die een veel betere plek in het dorp weet, dan wissel ik hem graag in."

Lees ook: