'Niemand wil een zonnepark in zijn achtertuin, maar uiteindelijk moet het ergens komen'

Ook na een derde digitale inwonerbijeenkomst lijkt het draagvlak onder inwoners van Zuidvelde voor een groot zonnepark miniem. Hoewel de initiatiefnemers in allerijl proberen om omwonenden te betrekken bij het plan, bleek dat nog steeds een groot aantal inwoners vraagtekens zet bij het plan.

De bedoeling is dat drie ontwikkelaars in samenwerking met Energiecoöperatie Noordseveld tot een zonnepark van 120 hectare komen. Enkele boeren hebben toegezegd hun grond voor 25 jaar te willen verhuren. En omdat de initiatiefnemers nog in maart de vergunningaanvraag in gang willen zetten, zijn er in de afgelopen weken drie digitale bijeenkomsten met bewoners georganiseerd.

Tijdens de meest recente bijeenkomst gaf Jeroen Niezen namens de energiecoöperatie aan dat er de laatste tijd veel gesprekken met belanghebbenden hebben plaatsgevonden. Hij merkte daarbij op dat nog steeds veel inwoners de plannen niet zien zitten. Dat zit hem, zo geven de inwoners zelf aan, onder meer in het feit dat het plan 'met stoom en kokend water' in gang wordt gezet. Daarbij gaven sommigen te kennen zich niet gehoord te voelen en ook de verslaglegging van eerdere bijeenkomsten niet onpartijdig te vinden.

Achtertuin

Niet alleen het proces, ook de omvang van het beoogde park stuit tegen de borst van omwonenden. Hoewel er is aangegeven dat niet het volledige terrein van 120 hectare vol zal komen te staan met zonnepanelen, vragen inwoners zich af of een groot zonnepark als dit wel nodig is. "Hiermee kun je vijftigduizend huishoudens van stroom voorzien. Waarom moet er meer worden opgewekt dan er mensen in onze gemeente wonen?", was één van de vragen.

Daarop antwoordde Niezen dat de gemeente meer energie verbruikt dan er huishoudens zijn. René Hendriks van TP Solar begreep de zorgen van inwoners, maar gaf aan dat er bij Zuidvelde sprake is van een unieke situatie. "Niemand wil iets in z'n achtertuin hebben, maar uiteindelijk moet er wel wat gebeuren", begon hij. "En juist op deze locatie is een enorme afstand tot omwonenden." Mede daardoor zou de gemeente Noordenveld hebben ingestemd om de locatie in Zuidvelde te onderzoeken.

Draagvlak

Maar ondanks de uitleg en de uitgebreide presentaties, lijkt het draagvlak in Zuidvelde miniem. "Ik ben er niet op tegen dat er een zonnepark komt, maar 120 hectare in Zuidvelde is gewoon te groot", verwoordde inwoner Peter Giezen het. Bert van Halen ziet ook de noodzaak van de energietransitie. "Maar de snelheid waarmee het hier in Zuidvelde gaat, wekt weerstand op."

De energiecoöperatie hoopt onder meer met een gebiedsfonds en beloofde investeringen in lokale projecten, het draagvlak nog wat te verbreden. Of dat op korte termijn nog gaat lukken, is nog maar de vraag. De gemeenteraad zal zich later buigen over de plannen in Zuidvelde en het doorlopende proces. De verwachting is dat zij na de zomer een beslissing over het zonnepark neemt.

Lees ook:

Deel dit artikel: