Druk op ziekenhuizen neemt toe, protocol 'zwart scenario' klaar

De noordelijke ziekenhuizen bereiden zich voor op een nieuwe toename van het aantal coronapatiënten. Vorige maand leek de druk op de ziekenhuizen wat af te nemen waardoor de noordelijke locaties de niet-acute zorg weer hoopten op te schalen, maar dat is voorlopig van de baan.

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland neemt de druk juist weer toe. "De verwachting is dat dit de komende weken niet zal afnemen, mogelijk zelfs verder zal toenemen", laat het netwerk weten.

"We zullen daarom de covid-zorg weer moeten opschalen en dat betekent dat we niet meer ruimte kunnen bieden aan de niet-acute zorg helaas", legt woordvoerder Hennie Hoogeveen uit. "De noordelijke ziekenhuizen hebben onderling goed contact en binnen de regio worden ook covid-patiënten overgeplaatst als bijvoorbeeld één van de ziekenhuizen in de knel dreigt te raken."

Protocol voor 'zwart scenario'

Ter voorbereiding op een derde coronagolf is er door het acute zorgnetwerk het zogenoemde zwarte scenario uitgewerkt. Als dat scenario in gang wordt gezet, zal vanwege ruimtegebrek een selectie gemaakt moeten worden van mensen die wel of niet worden opgenomen.

Positief effect vaccinaties

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland is er ook goed nieuws te melden. "Het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt af", volgens het zorgnetwerk is dat het eerste voorzichtige resultaat van de vaccinaties. "Heel positief is dat de vaccinatiebereidheid in de uitgenodigde groepen zeer hoog is. GGD'en, huisartsen en ziekenhuizen staan klaar om meer te doen, maar zijn afhankelijk van het aantal vaccins dat door het RIVM aan hen wordt toebedeeld."

Landelijke ziekenhuiscijfers

Landelijk blijkt uit de ziekenhuiscijfers dat het aantal opnames van coronapatiënten voor de tweede dag op rij daalde. Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 198 nieuwe coronapatiënten op, tegen 226 op woensdag en 280 op dinsdag. Daarvoor steeg het aantal juist drie dagen. Ondanks de huidige daling meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dat het aantal nieuwe opnames gemiddeld hoger is dan vorige week en de bezetting hoog blijft. Ook het landelijke centrum houdt er rekening mee dat aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen de komende periode verder stijgt.

Deel dit artikel: