Eindrapport: ruim baan voor fusievoetbalclub in Meppel

De weg is vrij voor één grote voetbalclub in Meppel. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat Alcides, FC Meppel en MSC vanochtend presenteerden aan de leden.

De hoofdbesturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen willen fuseren tot één club. De bal ligt nu bij de leden. Zij mogen binnenkort stemmen over de toekomst van hun verenigingen. Om de leden zo goed mogelijk te informeren is een Begeleidingscommissie Samenwerking opgericht, met de opdracht om een onderzoeksrapport op te stellen.

Keuze uit luxe

Dat rapport is unaniem positief. "Natuurlijk zal er weerstand zijn. Maar de voordelen van samenwerken voor de verenigingen, de leden, de samenleving en de gemeente zijn zo groot dat het een gemiste kans zou zijn om niet een fusietraject in te gaan", schrijft de commissie.

De drie verenigingen verkeren nu nog in een positie waarin er keuzes gemaakt kunnen worden uit luxe. Het rapport waarschuwt dat die kans voorbij kan gaan, als de ledenaantallen in de toekomst sterk teruglopen. "Op dat moment zijn de keuzemogelijkheden waarschijnlijk veel beperkter en zal het voordeel van samenwerken mogelijk veel minder groot zijn."

Cultuur

Op alle thema's scoort een mogelijke fusie positief, blijkt uit het rapport. Financieel is het haalbaar en het voetbalaanbod binnen Meppel zal een stevige impuls krijgen.

Bij het thema cultuur zijn wel wat vraagtekens. "Er zullen leden zijn die voor het behoud van hun 'eigen' vereniging zijn en daarmee tegen een fusie. De commissie is van mening dat, wanneer de besturen met deze groep leden de voordelen van een fusie bespreekt, zij ook overtuigd kunnen worden."

Voorleggen aan de leden

De Begeleidingscommissie adviseert de besturen om het principebesluit tot een fusie aan de leden voor te leggen tijdens de algemene ledenvergaderingen. Bij instemming van de leden wordt de besturen geadviseerd vervolgens een Fusie Begeleidingscommissie te benoemen, die het fusievoorstel concreet zal gaan uitwerken.

Die commissie krijgt opdracht de fusie praktisch vorm te geven. Dat lijkt nog het moeilijkste vraagstuk: hoe gaat fusieclub heten en welke clubkleuren worden er gebruikt? Daarnaast moet er overleg komen met de gemeente Meppel over waar de fusieclub gaat spelen. "Een gezamenlijke vernieuwde dan wel geheel nieuwe accommodatie lijkt een kritische succesfactor voor het slagen van een fusie", staat in het rapport.

Als de fusie slaagt, is de nieuwe Meppeler club in één klap de grootste amateurvoetbalclub van het Noorden met zo'n 2.200 leden.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Meppel Voetbal MSC Alcides FC Meppel Ezinge Fusie club
Deel dit artikel: