Boer Evenhuis: 'Er moet in het nieuwe kabinet meer respect komen voor landbouw'

De stikstofcrisis, een belangrijk thema de afgelopen vier jaar. We gingen met zijn allen 100 kilometer per uur rijden, er kwamen maatregelen die gevolgen hadden voor de bouw en boeren moesten hun stikstofuitstoot verminderen.

Er werd gesproken over minder kunstmest, minder eiwitrijk veevoer en het aanpassen van de veestallen zodat mest en urine niet kunnen vermengen op de grond.

Belangrijk thema

Vandaag nam de Eerste Kamer de nieuwe stikstofwet van het kabinet aan. In het plan staat dat er minder stikstof in de natuur komt, en dat tegelijkertijd bouwprojecten door kunnen gaan. Ook komt er compensatie voor bepaalde landbouwbedrijven die extra last ondervonden van het verbieden van de soepele stikstofregels.

Voor de aankomende vier jaar is stikstof ook in bijna alle plannen van de politieke partijen terug te vinden. Zo wil de VVD de uitstoot verlagen door het stimuleren van innovatieve technieken, in onder meer landbouw en verkeer. Maar ook kritisch kijken naar bestaande Natura 2000-gebieden en voorlopig geen nieuwe beschermde natuur aanleggen.

D66 wil nieuwe natuur aanleggen en de uitstoot van luchtvaart verminderen. Daarnaast willen ze boeren belonen als ze overstappen naar kringlooplandbouw. PvdA schrijft in het verkiezingsprogramma dat de positie van boeren in de keten versterkt moet worden. Het CDA wil dat alle sectoren een evenredige bijdrage leveren aan het beperken van de uitstoot. En volgens Forum voor Democratie is er helemaal geen inkrimping van de veestapel nodig.

Akkerbouwer Ger Evenhuis over wat de stikstofmaatregelen voor hem betekenen (Rechten: RTV Drenthe)

Wens van de boer

Maar wat wil de boer graag zelf van een nieuw kabinet? Met het programma Drenthe Kiest Op Tjak gingen we de boer op en langs bij akkerbouwer Ger Evenhuis uit Schoonoord. Hij is duidelijk: "Ik wil dat er wat respect richting de landbouw komt. Er wordt nu heel veel over de landbouw gesproken." Er wordt nu over de landbouw gesproken maar niet met de boeren zelf.

Wij vertellen ons mooie verhaal ook zelf niet"
Akkerbouwer Ger Evenhuis uit Schoonoord

Hij steek hier wel hand in eigen boezem. "Ik denk dat de landbouw daar zelf ook wel een taak in heeft. Wij zijn niet zulke goede communicators. Wij vertellen ons mooie verhaal niet. Terwijl er een heel mooi verhaal is. En dat is hier op het veld en daarom staan we hier misschien ook wel is dat ook zo"

Bekijk het verhaal van akkerbouwer Evenhuis hieronder in het programma Drenthe Kiest Op Tjak. Hij vertelt wat de gevolgen van de stikstofmaatregelen voor hem zijn geweest en wat de wensen voor een nieuw kabinet zijn. Ook spreken we met Derk-Evert Waalkens van de BoerBurgerBeweging die erkennen dat er een stikstofprobleem is, maar vinden dat er eerst goed gemeten moet worden om te kijken hoe groot het probleem is. En we spreken met Gert Jan Bent van de ChristenUnie die het verlagen van stikstof vooral met elkaar op wil pakken.

De toekomst

De ChristenUnie ziet het stikstofprobleem als een probleem wat niet alleen bij de boeren ligt. Gert Jan Bent van de ChristenUnie: "Als je kijkt naar de afgelopen periode en wat er allemaal is gebeurd dan is er een regel rondom industrie gekomen, de luchtvaart wordt ingeperkt, we rijden allemaal honderd kilometer per uur, we weten dat er in woningbouw allemaal regels zijn. Maar dus ook in de agrarische sector. Met zijn allen moeten we zorgen dat stikstof wordt verminderd."

Gert Jan Bent van de ChristenUnie ziet stikstof als een gezamenlijk probleem (Rechten: RTV Drenthe)

De BoerBurgerBeweging ziet het anders en wil dat er eerst metingen worden gedaan. Derk-Evert Waalkens: "Op dit moment hebben we op basis van rekenmodellen een versimpelde versie van de waarheid en wat we moeten gaan doen is meten op de grond door heel Nederland om te kijken waar die stikstof precies terechtkomt en waar die vandaan komt?"

De BoerBurgerBeweging wil eerst overal in Nederland metingen doen (Rechten: RTV Drenthe)

In het programma Drenthe Kiest gaan verslaggevers Jeanine Hofsteenge en Josien Feitsma Op Tjak om te onderzoeken welke thema's voor Drenthe belangrijk zijn tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen. Iedere dag om 20.00 uur te zien op YouTube of vanaf 17.00 uur in het tv-programma Drenthe Nu. Al het nieuws over de Tweede Kamerverkiezingen vind je op onze speciale Drenthe Kiest-website.