Drent heeft weinig vertrouwen in Haagse politiek

Drenten voelen zich niet vertegenwoordigd door politiek Den Haag. Dat blijkt uit een enquête van Kien Onderzoek in opdracht van de drie noordelijke regionale omroepen.

Meer dan de helft van de Drenten vindt dat de Tweede Kamer geen oog heeft voor de problemen in onze regio. Ruim 6 procent van de deelnemers vindt dat er wel genoeg aandacht is voor zaken die spelen in onze provincie.

Naast dat de Drenten vinden dat politiek Den Haag een blinde vlek heeft als het op Drenthe aankomt, geeft bijna een derde aan überhaupt geen vertrouwen te hebben in de Haagse politiek. Ook bijna een derde heeft er nog wel vertrouwen in en ruim 38 procent is neutraal of heeft geen mening.

Ondanks het gebrek aan vertrouwen denkt de meerderheid van de Drenten wel invloed te kunnen uitoefenen op de Haagse politiek. Meer dan de helft van de deelnemers twijfelt niet aan het nut van het stemmen. Ongeveer een derde vraagt zich wel af of stemmen zinvol is.

Regionale kandidaten?

Hoewel ruim 46 procent van de ondervraagden vindt dat de Drentse onderwerpen te weinig aan bod komen in de Tweede Kamer, zijn Drentse kandidaten niet verzekerd van een stem van hun provinciegenoten. Iets meer dan een kwart geeft aan op een kandidaat uit de eigen regio te stemmen. Bijna een derde is dat niet van plan. Zo'n 40 procent weet het nog niet of heeft geen mening.

Het stemmen op een kandidaat uit de eigen regio blijkt voor de meeste Drenten sowieso nog lastig genoeg. Meer dan 80 procent geeft aan geen Tweede Kamerleden of kandidaten uit de eigen regio te kennen.

Belangrijkste thema

Ook legde KIEN de deelnemers tien thema's voor. De ondervraagden konden twee thema's aangeven die voor hen het belangrijkst zijn bij de komende verkiezingen. Daaruit blijkt dat de Drent veel op heeft met de zorg. Ruim 56 procent geeft aan dat zorg een belangrijk thema is.

Ook onderwijs (24,9 procent) en de corona-aanpak (24 procent) worden vaak genoemd door de respondenten. Bekijk hieronder de totale top-10.

Corona blijkt voor Drenten sowieso een rol te spelen bij de keuze in het stemhokje. Niet alleen noemt bijna een kwart het als belangrijkste thema, bijna 40 procent laat weten dat de aanpak van de coronacrisis de keuze in het stemlokaal beïnvloedt.

Het onderzoek is gedaan door KIEN Onderzoek in opdracht van RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân. In totaal hebben 1.123 mensen van 16 jaar en ouder, verdeeld over alle leeftijdsgroepen, onderwijsniveaus, geslachten, arbeidsachtergrond en verschillende samenstelling van huishoudens de vragenlijst ingevuld. Onder hen 333 Drenten.

Het onderzoek is een representatieve steekproef. Hoe groter de steekproef, des te betrouwbaarder is de uitkomst van de enquête. Bij deze enquête is de maximale afwijking volgens Kien 3 procent. Het percentage kan dus 3 procentpunt hoger én 3 procentpunt lager liggen dan de uitkomst laat zien.

Het betrouwbaarheidsniveau van deze enquête is 95 procent. Dat betekent dat als de hele bevolking had deelgenomen aan de enquête, in 95 procent van de gevallen de antwoorden overeen zouden komen met die uit dit onderzoek.

Meer over dit onderwerp:
politiek Tweede Kamer verkiezingen Drenthe Kiest
Deel dit artikel: