Raadsgriffier Borger-Odoorn stopt ermee

Raadsgriffier Henriëtte van Olst van de gemeente Borger-Odoorn stopt per 1 april. De 51-jarige Van Olst was dertien jaar lang de schakel tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

De afzwaaiend raadsgriffier 'wil haar carrière voortzetten binnen de gemeentelijke organisatie'. Wat ze precies gaat doen, is niet duidelijk.

De gemeente Borger-Odoorn gaat nu kijken hoe de vacature ingevuld kan worden. "Tot die tijd worden de werkzaamheden waargenomen door interim-griffier Cees Vos."

Wat doet een raadsgriffier?

'De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de (raads)commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult een spilfunctie in de relaties van de raad met het college, de ambtelijke organisatie en mogelijk ook de buitenwereld. De griffier is tussenpersoon tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners.'

Bron: Raadsleden.nl

Meer over dit onderwerp:
gemeente Borger-Odoorn raadsgriffier
Deel dit artikel: