Strandje, avonturenpark of blokhutten: plannen zat voor zuidelijke buffer Bargerveen

Komt er horeca met een strandje? Of een natuureducatiecentrum? Of wellicht een survivalpark met klimbos en kano's? Voor de recreatieve invulling van de zuidelijke waterbuffer bij het Bargerveen zijn acht initiatieven ingediend. Er wordt nu verkend onder welke voorwaarden dit zou kunnen. Welke initiatieven wel of niet mogelijk blijken, wordt later dit jaar duidelijk.

De afgelopen zes jaar is er flink wat werk verzet in het natuurgebied in Zuidoost-Drenthe. Bij Weiteveen en Zwartemeer zijn buffers aangelegd. Deze moeten helpen om het door verdroging en inklinking bedreigde hoogveen op peil te houden en aan te laten groeien.

Het natuurbehoud gaat echter hand in hand met economische en toeristische impulsen voor het gebied. Zo verrees bij Weiteveen de grootste schaapskooi van Nederland en werden bij Zwartemeer enkele schuilhutten gebouwd, waarvan eentje in de vorm van een oude pastoorsboerderij die er ooit stond.

Strandje

De grootste opgave, de buffer zuid, wacht echter nog. Het gaat om een zone van 220 hectare die een halve kilometer breed is en loopt van de Kerkenweg tot aan de Duitse grens. Uiteraard zoekt Prolander, die de herinrichting uitvoert, samen met gebiedspartijen de combinatie van natuur en medegebruik.

Projectleider Jacomijn Pluimers van Prolander laat weten dat er acht initiatieven zijn aangeleverd. Naast de eerder genoemde ideeën zijn dat een horecazaak met strandje en speeltoestellen, een minicamping, natte landbouw, natuurbeheer met runderen en blokhutten.

Rust, ruimte en stilte

"Momenteel onderzoeken we of al deze ideeën rijmen met de ecologische doelen. Rust, ruimte en stilte staan voorop. Tegelijkertijd hopen we ook jongere doelgroepen aan te trekken, in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Voor hun hopen we wat extra's te kunnen bieden."

De initiatieven en uitgangspunten lijken hier en daar tegenstrijdig, maar daar buigt Prolander zich momenteel over. "Het is dus mogelijk dat niet alles door kan gaan. We werken alles nader uit, bepalen de kaders en toetsen de ideeën aan alle regelgeving." Later dit jaar moet blijken welke zaken mogelijk zijn en ook daadwerkelijk opgepikt worden door een ondernemer.

Zonnepark

Eind 2022 gaat de eerste schop de grond in voor de herinrichting, die ongeveer twee jaar in beslag gaat nemen. Het beheer komt mogelijk deels te liggen bij de initiatiefnemers van wie ideeën doorgang krijgen.

"Dat kunnen dus één of meerdere partijen zijn." De omgeving heeft aangedrongen op de komst van wandel- en fietspaden in de nieuwe buffer. Een wens waar gevolg aan wordt gegeven, zegt Pluimers.

Twee eerder ingediende initiatieven zijn inmiddels afgevallen: een natuurbegraafplaats en een grootschalig zonnepark. Beide waren of niet praktisch uitvoerbaar of het riep weerstand op bij omwonenden.

Ecologisch verbindingszone

Verder wordt er dit jaar nog werk gemaakt van een ecologische verbindingszone tussen het Koelveen en het Bargerveen. Er komen poelen en flauwe oevers met op enkele plekken bosjes en struiken die beschutting en bescherming bieden aan flora en fauna. Verder komt er een fietspad langs de verbindingszone.

In het noordwesten, nabij Barger-Oosterveen, moet nog een buffer van ongeveer 150 hectare worden voltooid, aldus Pluimers. Mogelijk krijgt ook dit gebied nog een recreatieve invulling in vergelijking met de andere buffers. "Daarover gaan we nog in gesprek met de buurtbewoners."

Deel dit artikel: