Wiko Veenvliet nieuwe directeur De Nieuwe Veste

De 47-jarige Wiko Veenvliet is de nieuwe directeur van middelbare school De Nieuwe Veste met vestigingen in Coevorden en Hardenberg. De geboren Roldenaar treedt vanaf aankomend schooljaar toe tot het bestuur. Hij is nu nog directeur van het Bataafs Lyceum in Hengelo.

Door zijn voormalige werk heeft hij een breed netwerk opgebouwd in de Drentse onderwijswereld. "Ik werkte voor een adviesbureau en daarvoor begeleidde ik schoolbesturen in Drenthe in de aanpak van de regionale lerarentekorten. Vanuit dat perspectief ken ik de Drentse scholen best aardig, waaronder De Nieuwe Veste", vertelt Veenvliet.

Steenblik is tevreden met de aanstelling van haar opvolger: "Op de bodem die ik heb gelegd kan verder worden gebouwd. Ik ben ervan overtuigd dat Wiko de juiste bestuurder is waarmee we als scholengemeenschap volgende stappen kunnen zetten."

Kansen

Die mening deelt het nieuwbakken bestuurslid, want er liggen in Coevorden en Hardenberg voldoende kansen om aan de slag te gaan: "Intern wordt hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur en onderwijsmodel. Dat staat allemaal in de steigers."

Het doel van Veenvliet is om het onderwijs aantrekkelijker en beter te maken. Dat is volgens de directeur niet alleen voor de leerlingen een positieve ontwikkeling, maar ook voor de werknemers binnen de scholen: "Zij krijgen een leukere baan en een beter opgeleide en gemotiveerde leerlingengroep."

Wiko Veenvliet is de opvolger van Frida Steenblik, laatstgenoemde gaat met pensioen (Rechten: Wiko Veenvliet / Eigen foto)

Verbinding

Daarnaast is de nieuwe directeur van mening dat er vanuit het onderwijs veel meer met 'de buitenwereld' samengewerkt kan worden: "We moeten het regionale bedrijfsleven en het bestaande netwerk juist bij het onderwijs proberen te betrekken. Vergeet niet dat we uiteindelijk werken voor de regionale samenleving in Coevorden en omstreken. Jeugd die wij opleiden, gaat daar weer deel vanuit maken. Als het niet op korte termijn is, dan wel op de langere termijn dus die verbinding hebben we nodig!"

Dalend leerlingenaantal

Toch heeft de middelbare school, net als veel andere scholen, te maken met een dalend leerlingenaantal. De verwachting is dat het aantal het komende jaar nog eens verder zal krimpen van 1.300 naar 1.100. Veenvliet hierover: "Die demografische krimp is een feit. Daar kun je van alles van vinden, maar dat gaat gewoon gebeuren en is niet uniek voor deze regio. De hele onderwijssector grenzend aan Duitsland heeft daar mee te maken."

Hij ziet het dan ook als een uitdaging: "Het is een taak voor De Nieuwe Veste om op een flexibeler manier om te gaan met het onderwijsaanbod. Dat betekent dat je slim na moet denken over wat je precies gaat doen met behoud van het onderwijskwaliteit. Daar zijn vast creatieve oplossingen voor, ook in Coevorden en Hardenberg."

'Meerdere wegen die leiden naar Rome'

Uitbreiding van het aanbod is wellicht ook een te bewandelen pad volgens Veenvliet: "Dat is wel een realistische optie om te onderzoeken. Het is één van de vele mogelijkheden die er zijn. Onderwijs samen met bedrijven inrichten is daar ook een voorbeeld van, bovendien is in tijden van corona ook het afstandsonderwijs ontdekt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, die moeten we breed verkennen."

Over het potentiële nieuwe schoolgebouw kan hij nog weinig zeggen, want hij is pas één keer over de drempel gestapt van het huidige pand: "Ik weet dat het schoolgebouw aan de ruime kant is en dat de nieuwbouw in het verschiet ligt. Een nieuw gebouw biedt iedere school veel kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd moet je wel heel goed weten wat je in dat nieuwe gebouw gaat doen en op welke manier je dat wilt inzetten, zodat je niet alleen een mooi schoolgebouw hebt, maar daarbinnen ook het best mogelijke onderwijs."

Lees ook:

Deel dit artikel: