Oud-bestuurder Altijd Zorg: 'Burgemeester is aan het natrappen'

Woede bij de oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van de veelbesproken en omstreden Stichting Altijd Zorg uit Rolde. De failliete zorgclub werd woensdag bij RTL Nieuws - tot grote ontsteltenis van ex-bestuurder Andries Miedema - op één hoop gegooid met criminelen die zorginstellingen oprichten als dekmantel voor drugshandel en witwassen.

"Dit is natrappen. De patiënt is overleden, maar krijgt nog even een mes in de rug", aldus ex-bestuurder Andries Miedema.

De kwade genius is in zijn ogen burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze. "Die zet Altijd Zorg keer op keer neer als verdachte zorgaanbieder, waar van alles niet deugde. Ten onrechte", zegt Miedema. "Hij lijkt hoe dan ook toch zijn gelijk te willen krijgen, al hebben wij allerlei procedures gewonnen."

Hoe christelijk?

Volgens Miedema was Altijd Zorg een idealistische instelling, die in Rolde een goede opvangplek wilde bieden 'aan de verschoppelingen der aarde'. "Die mensen moesten een plek hebben en laat je niet op straat staan. Dat een ex-gedetineerde medeoprichter was, was geen issue. Hij zag dat er behoefte was aan zorg en opvang van bepaalde groepen. Hiemstra is toch van CDA-huize, maar hoe christelijk kun je zijn? Hij staat ver van de C af", stelt Miedema bitter.

Miedema is boos over de beeldvorming van Altijd Zorg die in RTL Nieuws voorbijkwam, met medewerking van de burgemeester. "Mijn rol is uitgespeeld, omdat de instelling failliet is, maar dit raakt mij zeer", zegt Miedema. "Alle vinkjes waren er voor de kwaliteitseisen die ze eisten voor de zorg. Maar helaas te laat, de patiënt was al overleden. En nu komt er nog een trap na."

Onveilig

Volgens de oud-bestuurder is de ondergang van Altijd Zorg vooral te wijten aan alle tegenwerking van de gemeente. Dat begon eind 2019 met een controlebezoek, samen met de politie. Er waren signalen dat de zorg slecht was en de situatie onveilig. De burgemeester wilde ontruimen en de 25 bewoners weghalen.

De rechter stak er een stokje voor. Wel moest Altijd Zorg snel de boel flink verbeteren. "Maar welke verbeteringen we ook doorvoerden, zorgindicaties kwamen er niet voor de meeste cliënten. Het ging niet meer om kwaliteit van zorg, het was gewoon een geldkwestie", vindt Miedema.

Volgens de oud-bestuurder heeft Altijd Zorg er alles aan gedaan om er met de gemeente uit te komen. "Er was een ISO-zorg-certificering, we hadden het Drents kwaliteitskeurmerk, maar we kregen het bij de gemeente niet voor elkaar. Dat betekende het einde; we moesten faillissement aanvragen."

Tandeloze tijger

Burgemeester Hiemstra blijft erbij dat Altijd Zorg niet deugde. "Personeel had niet de juiste papieren en geen verklaring omtrent gedrag. Er waren signalen dat er drugsgebruik was en verdachte geldstromen. En dan had de zorgcoördinator ook nog een strafblad. Een zorgelijke situatie, waarbij we wel moesten ingrijpen", aldus Hiemstra.

Het frustreert de burgemeester dat ingrijpen bij dit soort zorgaanbieders niet lukt. "Niemand is in feite bevoegd. Als je er zelf als gemeente geen zorggeld in steekt en het Rijk ook niet, dan mag niks." Hiemstra wil dat er wetgeving komt, zodat gemeente of inspectie toch kan ingrijpen bij falende zorginstanties. "Als dit soort zorgaanbieders neerstrijken in je gemeente en het gaat mis, dan willen wij niet als een tandeloze tijger aan de zijlijn machteloos toekijken, omdat we geen bevoegdheid hebben."

(verhaal gaat verder onder de foto)

De failliete stichting Altijd Zorg op 't Ruige Veld in betere tijden voor het faillissement (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Principekwestie

Wat Miedema niet kan begrijpen is waarom Altijd Zorg als criminele organisatie wordt weggezet. "Het lijkt een principekwestie te zijn geworden voor de burgemeester, omdat hij zijn zin niet heeft gekregen. Ze willen helemaal af van wonen met zorg op 't Ruige Veld. Dat kost ze geld, want die zorgcliënten komen voor rekening van de gemeente", zegt hij.

"Het Rijk heeft de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) neergelegd bij de gemeenten, maar wel met dertig procent minder aan budget. Dus houdt een gemeente zulke zorgcliënten liever buiten de deur, omdat het ze op kosten jaagt", stelt Miedema.

Geen zorggeld, wel dwangsommen

Altijd Zorg ging na bijna twee jaar strijd kopje onder, begin dit jaar ging het failliet. Dat er opzettelijk zorgbudgetten zijn geweigerd heeft volgens de gemeente niks te maken met geld. De indicaties voor de bewoners van Altijd Zorg werden afgewezen 'domweg omdat ze niet aan de eisen voldeden'.

Wat er wel kwam vanuit het gemeentehuis waren dwangsommen voor illegaal wonen op 't Ruige Veld, omdat cliënten er zaten zonder zorg. De geldschieter, die heilig geloofde in het zorgconcept van Altijd Zorg en tijdelijk wilde financieren om te helpen opstarten, vond de situatie onhoudbaar. "Het had hem wel genoeg gekost", zegt Miedema.

Weldoener

Die geldschieter, of sterker nog 'de weldoener', is Johan Haverkamp uit Enschede, afvalondernemer en vastgoedhandelaar. Hij zou één miljoen zijn kwijtgeraakt aan het zorgavontuur met Altijd Zorg. Hij was ook bestuurder in de stichting, vanwege zijn financiële rol. "Maar het was uitzichtloos", zegt Miedema. "Want of we het linksom of rechtsom probeerden, zorggeld kwam er gewoon niet van de gemeente."

Over de geldstroom richting Altijd Zorg had met name de gemeente zo haar bedenkingen. Waarom steekt een ondernemer uit Enschede geld in een zorginstelling in Rolde, zonder er iets voor terug te krijgen? Haverkamps financiering zou uit 'pure betrokkenheid' en 'geloof in de initiatiefnemers die hij kende' zijn. Dat zijn rol op z'n minst een beetje verdacht is, daar wil oud-voorzitter Miedema van de Raad van Toezicht niets van weten.

(verhaal gaat verder onder de foto)

De zorggebouwen op 't Ruige Veld zijn flink opgeknapt, maar nu is het wachten op het herziene bestemmingsplan (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Omgekeerde weg

Volgens de gemeente heeft Altijd Zorg in Rolde de omgekeerde weg bewandeld door eerst een groep bewoners op het zorgcomplex van 't Ruige Veld neer te zetten zonder dat er zorgindicaties waren. "De meeste zorgaanbieders doen dat slimmer. Die regelen eerst zorgbudgetten en starten dan met cliënten en breiden langzaam uit. Dan heb je ook grip als gemeente."

Volgens de gemeente konden ze nauwelijks indicaties voor 24-uurszorg afgeven. "Omdat ze niet passend waren bij de mensen en hun situatie", aldus woordvoerder Adwin Peeks.

Advocaat Ingeborg Wind, die Altijd Zorg juridisch bijstond en nu optreedt namens ondernemer Haverkamp, vindt dat de gemeente 'kwalijk' heeft geopereerd in de zaak rond de zorgstichting. "We hadden er vijf keer op een chique manier uit kunnen komen, maar dat heeft de gemeente niet gewild", stelt ze.

"Ze hebben zelf dingen gedaan die niet mochten, omdat ze niet bevoegd waren. En nu klaagt de burgemeester dat ze geen stok hebben om zo'n zorgverlener mee te slaan", gaat Wind verder. "Maar die stok hebben ze nooit gewild, door halsstarrig te weigeren die benodigde zorgindicaties aan mensen te verstrekken. Het draait om geld."

'Wat is er mis met die plek?'

Met het einde van Altijd Zorg op 't Ruige Veld is het zorgverhaal voor de gemeente daar nog niet klaar. Op het zorgterrein zit ook stichting Phusis met cliënten met 24-uurszorg. Verschil is dat de zorgorganisatie uit Assen wél erkend zorgaanbieder is van de gemeente. "Die kunnen ze niet wegzetten zoals ze bij ons deden. Maar het zal de burgemeester dwarszitten dat Phusis daar ook wonen met zorg verleent", aldus Miedema. "Het lijkt een principekwestie te worden."

Aa en Hunze wil inderdaad ook af van wonen met zorg op het terrein. De gemeente sleutelt al een tijd aan een herziening van het bestemmingsplan van het gebied. Ze wil afrekenen met 24-uurszorg en er alleen nog maar dagbesteding hebben.

Miedema begrijpt dat niet. "Waarom? Wat is er mis met die plek? Dat past daar uitstekend, het is al jaren zo dat er zorg wordt verleend." Ook de eigenaar van het zorgcomplex en zorginstelling Phusis vindt niet dat het zomaar kan dat 80 plekken voor wonen met zorg zomaar verdwijnen.

Verbouwen ligt stil

Een curator is bezig het faillissement van Altijd Zorg af te wikkelen. Hij bekijkt of er iemand iets te verwijten valt en aansprakelijk gesteld kan worden. Ondertussen is het zorgcomplex op 't Ruige Veld de laatste maanden flink opgeknapt door de Haagse projectontwikkelaar Erdogan Gul. Hij kocht het zorglandgoed vorig jaar, maar verkocht het eind december op zijn beurt weer door aan Johan Haverkamp, dezelfde ondernemer die Altijd Zorg financierde.

Een merkwaardige constructie, maar volgens Haverkamp zelf eenvoudig te verklaren. "Ik heb het complex van hem overgekocht, omdat Erdogan Gul door alle onzekerheid rond het bestemmingsplan de aankoop niet gefinancierd kreeg. Hij buigt zich verder over de ontwikkeling en neemt het complex weer over zodra duidelijk is wat er met het gebied en de gebouwen mag gebeuren. Maar dat zal nog wel een half jaartje duren", schat Haverkamp in.

Nieuw bestemmingsplan

Zolang de gemeente bezig is met herziening van het bestemmingsplan mag de eigenaar niets op het terrein verbouwen. Het college van B en W bespreekt nog deze maand de toekomstvisie voor 't Ruige Veld. Op 20 mei praat de raad erover, waarna er op 3 juni een besluit valt. Volgens een woordvoerder is er in het najaar een ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage wordt gelegd.

Lees ook: