Toerisme- en recreatiesector wil staatssecretaris voor toerisme

In het volgende kabinet moet een staatssecretaris voor toerisme komen. Die oproep doen vijftien marketingorganisaties in Nederland in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink. Een van de ondertekenaars is Marketing Drenthe.

Die staatssecretaris voor toerisme moet leiding gaan geven aan een nationaal hersteloffensief om de zwaar door corona getroffen sector overeind te houden. Ook moet hij met een plan komen voor de periode na corona.

32 miljard

"Die staatssecretaris is een van de tien actiepunten die wij in de brief benoemd hebben", zegt directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe. "Dat illustreert eigenlijk vooral dat wij willen laten zien dat de sector van groot belang is. In een normaal jaar gaat er 32 miljard in onze sector om. Vaak wordt het accent gelegd op de economische spin-off die toerisme en recreatie opleveren. Maar ook als het gaat over het welzijn van de mensen is de sector heel erg belangrijk, dat hebben we nu in de coronatijd gezien. Mensen hebben terrasjes gemist, een dagje uit en vakanties."

Met de brief wil de toerismesector het signaal afgeven dat landelijk de schouders eronder gezet moeten worden, zegt Crum. "In Den Haag houden zich bij wijze van spreken twee ambtenaren bezig met recreatie en toerisme. De sector is ongeveer even groot als de landbouw en de bouwsector, en daar zijn hele departementen voor."

Daarnaast vindt Crum dat het toerismebeleid over meerdere beleidsterreinen gaat. "Bij toerisme en recreatie gaat het bijvoorbeeld ook om natuur, cultuur en ruimtelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat er met brede blik naar dit onderwerp wordt gekeken. Dat kan niet met twee ambtenaren."

Lees ook:

Deel dit artikel: