Subsidie van 2 miljoen voor herscholing personeel Fresenius

Provinciale Staten is akkoord met bijna twee miljoen euro subsidie voor de omscholing van het personeel van Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum. Er moet een bedrijfsschool komen die samenwerkt met het Drenthe College en NHL Stenden in Emmen.

Het bedrijf gaat over van de productie van bloedzakken en bloedtransfusie-apparatuur naar het produceren van medische voeding. Daarmee blijft het bedrijf en ook een deel van de werkgelegenheid behouden voor het dorp. Fresenius investeert fors en steekt zelf ongeveer 150 miljoen euro in het project.

Het behoud van werkgelegenheid is voor economie-gedeputeerde Henk Brink de belangrijkste reden om de subsidie te geven. Het doel van de bedrijfsschool is dat de hierin ontwikkelde kennis gedeeld wordt met het reguliere onderwijs en op termijn ook toegankelijk zal zijn voor andere Medtech-bedrijven in de regio.

Sinds 2018 wordt er achter de schermen door de provincie, de gemeente Emmen, het ministerie, het hoofdkantoor in het Duitse Bad Homburg en het management in Emmer-Compascuum gewerkt aan dit plan. Fresenius maakte medische bloedzakken en bloedtransfusie-apparatuur, maar het bedrijf verplaatste de productie hiervan naar Tsjechië en de Dominicaanse Republiek, omdat het daar goedkoper kan.

Forse kritiek SP

Een groot deel van Provinciale Staten is voor de steun aan Fresenius, maar SP, PVV en D66 hadden ook harde kritiek. SP'er Ronald van der Meijden was het felst: "Er werkten ooit 325 mensen bij Fresenius. Er zijn al veel ontslagen gevallen. In 2015 moest gestaakt worden voor een sociaal plan. En een sociaal plan moest bij de rechter worden afgedwongen. Nu vallen er weer vijftig ontslagen onder de tweehonderd medewerkers, omdat arbeid in de Dominicaanse Republiek goedkoper is. Banen blijven niet behouden, ze nemen alleen maar af. Waarom moet zo'n grote speler, die zo met z'n mensen omgaat, subsidie krijgen om z'n personeel te scholen?"

De PvdD sloot zich bij de SP aan en wilde aanvullende voorwaarden aan de subsidie. De PvdA wil dat Brink let op de uitvoering van het sociaal plan. Ook de PVV heeft grote moeite met de gedwongen ontslagen en de manier waarop dat gaat. Volgens Annigje Udinga van de VVD krijgen vrouwen die er tientallen jaren hebben gewerkt een ontslagvergoeding van 80.000 euro. En D66 vroeg zich af hoe zeker de toekomstige investeringen van Fresenius in de fabriek in Emmer-Compascuum zijn.

'Bij niks doen geen baan meer over'

Gedeputeerde Brink reageerde ook fel, vooral in de richting van de SP: "Het sociaal plan is iets tussen het bedrijf en de vakbond. En wij gaan niet over de ontslagvergoeding. We hadden ook niets kunnen doen en als het bedrijf was vertrokken, dan was er helemaal geen enkele baan meer over." In de economisch moeilijke regio Zuidoost Drenthe heeft de maakindustrie het lastig. Er was al druk door de wereldwijde concurrentie en nu nog meer door de gevolgen van de coronamaatregelen. "Als er één plek is waar we iets moeten doen om werkgelegenheid te behouden is het daar wel."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Na de ombouw van de fabriek in Emmer-Compascuum gaat Fresenius er zo uit zien (Rechten: Fresenius)

Dikke complimenten

Brink kreeg ook veel complimenten en lovende woorden van de vele fracties in Provinciale Staten voor het lobbywerk om Fresenius in Emmer-Compascuum te houden en de subsidie voor de omscholing van het personeel. Brink kreeg bijval van Forum-fractievoorzitter Hendrikus Velzing: "De eisen aan werknemers worden steeds hoger. Dus helpen met omscholing. Die bedrijfsschool is niet alleen goed voor het behoud van banen, maar ook voor het delen van de opgedane kennis. Dus goed voor de regio." Want het opleidingsniveau in Zuidoost Drenthe is toch al lager dan gemiddeld.

100 tot 140 banen

Uit het Statenstuk blijkt dat tussen de 100 en 140 mensen een baan kunnen houden bij het nieuwe Fresenius. Mogelijk komt er nog een toekomstige uitbreiding van de medische voedselproductie en gaat Fresenius Kabi nog eens vijftig miljoen investeren. Dat zou dan weer groei van het aantal banen betekenen. Brink hoopt stilletjes weer richting tweehonderd werknemers te gaan, maar heeft geen glazen bol.

Verbouwing fabriek

De fabriek middenin Emmer-Compascuum gaat van binnen helemaal op de schop. Er wordt momenteel al proef gedraaid. Brink riep alle Statenleden op om na de corona-crisis vooral zelf in Emmer-Compascuum te gaan kijken wat Fresenius met het provinciale subsidiegeld doet en welke grote investeringen het bedrijf zelf heeft gedaan.

De provincie krijgt op haar beurt weer een half miljoen van de gemeente Emmen voor de subsidie aan Fresenius, dus de provincie is er zelf 1,5 miljoen aan kwijt. Het subsidiëren van Fresenius is Staatssteun. Deze steun kan geoorloofd worden verleend. Fresenius Kabi schat de totale omscholingskosten voor het personeel op bijna vier miljoen euro.

Lees ook: