Gemeentesecretaris van Tynaarlo kan weg met flinke ontslagvergoeding

Het afscheid tussen Tynaarlo en de in ongenade gevallen gemeentesecretaris Johannes van Nieukerken is definitief. De rechter heeft groen licht gegeven voor de ontslagvergoeding, die de gemeente eind met de gemeentesecretaris was overeengekomen, maar die de accountant niet goedkeurde.

Per 1 april zijn de gemeente Tynaarlo en de gemeentesecretaris definitief uit elkaar.

Accountant tekende niet

Vorig jaar november maakte burgemeester Marcel Thijsen het ontslag van de gemeentesecretaris bekend. Van Nieukerken moest weg, vanwege 'een verschil van inzicht over de koers en aansturing van de organisatie voor de toekomst'.

In gezamenlijkheid zou er naar 'een passende oplossing' worden gezocht. Die was er ook al snel, maar het definitief aftikken van die vertrekregeling lukte niet, omdat de gemeentelijke accountant er niet voor wilde tekenen.

Juridisch staartje

Het noodgedwongen vertrek kreeg daardoor in februari een juridisch staartje. De accountant vond dat de vergoeding voor Van Nieukerken in strijd was met de nieuwe wet Normering Topinkomens (WNT), die ook voor hoge ambtenaren geldt. De wet is bedoeld om extreem hoge beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij overheidsinstellingen te voorkomen.

De gemeentelijke accountant vond dat de ontslagvergoeding voor de gemeentesecretaris ook onder deze wet viel, en weigerde z'n handtekening. Johannes van Nieukerken stapte vervolgens naar de rechter, en daar ondersteunde de gemeente zijn verweer. De partijen wilden een juridisch bindend oordeel over de beoogde ontslagregeling, zodat de gemeentelijke accountant er niet meer omheen kon.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Johannes van Nieukerken kwam als gemeentesecretaris naar Tynaarlo om puin te ruimen binnen de organisatie (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Wel passende regeling

De kantonrechter onderschrijft de ontslagregeling. De gemeente mag volgens de cao 'een passende regeling' toekennen, als er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Volgens de kantonrechter is een aanvulling op de werkloosheidsuitkering en een transitievergoeding van 19.000 euro in dit geval niet in strijd met de WNT.

Van Nieukerken ging op 1 augustus 2014 bij Tynaarlo aan de slag. Hij moest orde op zaken stellen na een hevige bestuurscrisis en een verziekte sfeer binnen het ambtelijk apparaat. Waarnemend burgemeester Piet Adema stelde destijds orde op zaken, en onder zijn bewind kwam ook Van Nieukerken puinruimen.

Vertrouwensbreuk

Maar na dik zes jaar bleek het vertrouwen in Van Nieukerken binnen de ambtelijke top van Tynaarlo op. Vier van de vijf managers hadden aangegeven dat er een vertrouwensbreuk tussen hen en de gemeentesecretaris was ontstaan. Hierdoor ontstond een onwerkbare situatie.

Volgens advocaat Paul Boontje dreigde de gemeentesecretaris van Tynaarlo als eerste topfunctionaris slachtoffer te worden van een weeffout in het gewijzigde ambtenarenrecht. Per 1 januari 2020 geldt er een andere rechtspositieregeling voor ambtenaren. Van Nieukerken zou daardoor na ruim twintig jaar overheidsdienst flink geld mislopen met zijn vertrek.

Ook de gemeente zelf vond dat er sprake was van een billijke ontslagvergoeding. Het gerechtelijk vonnis bekrachtigt deze nu, waardoor de accountant ook door de bocht is. Met hoeveel geld de gemeentesecretaris uit Tynaarlo is vertrokken, is niet bekendgemaakt. Maar het kan in de tonnen lopen als Van Nieukerken, die ergens in de zestig jaar is, niet snel elders weer in een topfunctie aan de slag kan.

Lees ook: