Eigenaar Mercuriusplein Assen claimt schade bij verlies winkelfunctie

Opnieuw dreigt een eigenaar van winkelpanden in Assen met een schadeclaim richting de gemeente. Aanleiding is de binnenstadsvisie, waarbij sommige delen van het stadscentrum hun winkelfunctie zullen verliezen. Na de eigenaar van winkelcentrum Cité, met onder andere de Mediamarkt, Jumbo en Trekpleister, trekt nu de vastgoedeigenaar van het Mercuriusplein aan de bel.

Assen denkt in de toekomst aan een andere bestemming voor deze winkelstraat: wonen in plaats van vooral modewinkels. De vastgoedeigenaar vreest grote schade en wil schadeloos gesteld worden.

Modestraat kwetsbaar

Het Mercuriusplein wordt als verbindende winkelstraat tussen Koopmansplein en Ceresplein door de gemeente 'heel kwetsbaar' genoemd. "Met één eigenaar is er weliswaar sprake van slagkracht, maar er is ook sprake van een monofunctionaliteit." De gemeente doelt op grote aanwezigheid van landelijke modeketens. Een aantal van hen ging de afgelopen jaren al failliet, zoals Miss Etam.

Volgens de gemeente blijft het Mercuriusplein 'voorlopig onderdeel van de huiskamer', maar ze wil de winkelfunctie op de langere termijn niet koste was kost behouden. Ze denkt ook vooral aan een woonfunctie. ARC Real Estate Partners kan zich niet vinden in deze visie voor het Mercuriusplein.

Assen minder aantrekkelijk

Die vindt het 'niet verstandig' het winkelareaal in het centrum op deze manier te verkleinen. "Het zal Assen minder aantrekkelijk maken voor het winkelend publiek, want het winkelaanbod wordt op deze wijze eenvoudigweg te klein", aldus ARC.

Verder wordt de vastgoedeigenaar volgens diens advocaat 'ernstig geschaad in zijn belangen' als het Mercuriusplein zijn winkelfunctie verliest. "Geïnteresseerde partijen zullen wegblijven en afzien van eventuele investeringen. En ook huurders zullen minder geneigd zijn te investeren of langdurige huurovereenkomsten te sluiten. Dit betekent dat de winkelpanden van cliënt aanzienlijk minder waard zullen worden. Want er lijkt geen toekomst meer voor het Mercuriusplein op winkelgebied."

Kleiner koopcentrum

Assen wil het koopcentrum de komende jaren kleiner en aantrekkelijker maken. De 100.000 vierkante meter aan winkeloppervlak, moet terug naar 60.000 vierkante meter. De winkels worden vooral direct rond het Koopmansplein geconcentreerd, wat 'de bruisdende huiskamer van Assen' moet worden, en rond warenhuis Vanderveen in de oudere winkelstraten als Kruisstraat en Markstraat.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Het nieuwe Koopmansplein met de winkels eromheen moet de nieuwe huiskamer van Assen worden (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De vastgoedeigenaar van het Mercuriusplein ziet het niet gebeuren dat winkels zich zo makkelijk laten verplaatsen naar het oudere deel van de stad. "Veel winkeliers zijn daar eerder niet zonder reden weggetrokken. Het is dan ook volstrekt onaannemelijk dat de gewenste verplaatsing gebeurt. Winkeliers zullen door deze Binnenstadsvisie juist eerder hun heil buiten Assen zoeken", voorspelt de vastgoedeigenaar.

Averechts effect

Het maken van 'een bruisende huiskamer' zal met deze plannen niet lukken, zeg de vastgoedeigenaar. "Sterker nog: deze plannen zullen eerder een averechts effect hebben." Winkels van de ene naar de andere locatie in de stad verplaatsen, is makkelijker gezegd dan gedaan, stelt de eigenaar van het Mercuriusplein. "De meeste winkelunits zijn speciaal afgetimmerde en ontworpen units, waar winkeliers voor enkele tonnen in hebben geïnvesteerd."

Voor sommige winkeliers zou een verhuizing ook betekenen, dat ze terug moeten naar panden waaruit ze ooit bewust zijn weggegaan. "Daarbij zouden al hun investeringen in rook opgaan. Het behoeft weinig uitleg dat hier geen animo voor zal zijn", aldus de vastgoedeigenaar.

Ook is een transformatie van de binnenstad in fases 'niet werkbaar'. "Met woonblokken erbij, andere looproutes en het herbestemmen van parkeerplaatsen voor binnentuinen of voor alleen bewoners, zijn er direct gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het Mercuriusplein. Daardoor zal er geen consument meer door de winkelstraat lopen. Bezoekers zullen dit gebied niet meer weten te vinden."

Schadeloos stellen

Volgens de advocaat gaat de Binnenstadsvisie de eigenaar van het Mercuriusplein 'financieel hard raken'. De vrees is dat winkeliers minder snel zullen investeren in hun winkel, terwijl nieuwe huurders wegblijven."Het winkelperspectief voor het gebied voor de langere termijn is compleet weg. Dit betekent direct al schade voor mijn cliënt, en die gaan we op uw gemeente verhalen."

De gemeente zou in een gesprek gemeld hebben wel het een en ander van de vastgoedeigenaar te willen kopen, om deze wat tegemoet te komen. Maar de advocaat zegt dat het geen werkbare optie is, omdat er op dit moment al schade is. "Als er al wordt aangekocht, dan zal dit nu en in één keer moeten gebeuren conform de huidige waarde. Dat is de enige manier om de cliënt op deze wijze schadeloos te stellen."

Lees ook:

Deel dit artikel: