Preventie en naoberschap moeten komende jaren tekorten De Wolden tegengaan

Kritischer, scherper, met een groter beroep op de sociale omgeving. Zo omschrijft wethouder Egbert van Dijk de plannen van gemeente De Wolden voor het sociaal domein. De Wolden moet daar jaarlijks 1,2 miljoen euro op bezuinigen, dit jaar lukt dat voor een kwart. Het overige tekort wordt gedicht vanuit de reserves.

Eigenlijk zou er voor dit jaar al een plan moeten liggen om 1,2 miljoen minder uit te geven aan het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en participatiewet). "Vanwege corona was het moeilijk om in gesprek te gaan met advies- en cliëntraden. En dat hebben we wel nodig voor een zorgvuldige afweging", zegt Van Dijk.

Hulpmiddelen

Om te voorkomen dat inwoners onverwacht getroffen worden door bezuinigingen, besloot de gemeenteraad dat er dit jaar nog geld uit de reserves mag worden gehaald. Wel moest het college op zoek naar mogelijkheden om geld te besparen die minder hard op het bordje van cliënten terechtkomen.

Van inwoners wordt wel gevraagd dat ze vaker zelf betalen voor eenvoudige hulpmiddelen en aanpassingen in huis, zoals douchestoelen en het vereffenen van drempels. Verder wordt gekeken of cliënten hun door de gemeente betaalde scootmobiel gebruiken.

Noodzaak gaat voor comfort. "De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Het is niet meer zo dat alles zomaar kan. Als iemand een scootmobiel nodig heeft omdat die moeilijk ter been is, is er een beschikbaar. Maar dat betekent niet dat de partner er ook automatisch een krijgt, omdat dat handig is." De wethouder wil af van nauwelijks gebruikte scootmobielen waarvoor wel verzekering en onderhoud wordt betaald.

Ook wordt bij nieuwe aanvragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) scherper gekeken naar de aanvrager nodig heeft. Er wordt een groter beroep gedaan op het sociale netwerk van een cliënt, oftewel: wat kunnen familie, buren en verenigingen voor diegene betekenen? "Het vergt meer ambtelijke tijd, maar kritischer omgaan met aanvragen levert ook besparingen op."

Jeugd

Op de taken rond de Jeugdwet (onder andere jeugdzorg) denkt De Wolden dit jaar 100.000 euro te kunnen bezuinigen. Dit moet onder andere gebeuren door de instroom te beperken, door beter samen te werken met huisartsen. Op tijd problemen herkennen kan voorkomen dat duurdere zorg nodig is, is het idee. Wethouder Van Dijk wil bijvoorbeeld overschakelen naar 'tweedelijnszorg' beperken.

Tweedelijnszorg, zoals bijvoorbeeld logeerzorg voor een kind uit een probleemgezin, is duur. "Dat kost 8.600 euro per jaar. Door gebruik te maken van Stichting Buurtgezinnen, kunnen kinderen gratis een nachtje logeren." Door de korte lijntjes blijven ook de ontlaste ouders op dat moment in beeld.

Lange termijn

De gemeenteraad bespreekt morgenavond de bezuinigingsplannen voor dit jaar. Het college kwam deze week ook met schetsen voor de lange termijn, in juni wordt besloten of die kunnen worden ingekleurd. Om de komende jaren de instroom van cliënten naar regelingen in het sociaal domein te beperken, is preventie het toverwoord bij het college. En er wordt nog meer een beroep gedaan op de samenleving.

Uitgangspunt is dat de maatschappij veel zelf kan oplossen. De gemeente komt in beeld wanneer inwoners het zelf niet meer redden. "Dat betekent dat je niet bij elk 'wissewasje' de gemeente gaat bellen en zegt: 'Jullie moeten mij helpen'. Mensen zullen zich meer bewust worden dat niet alles kan", zegt Van Dijk. Er wordt gekeken wat nodig is, wat de inwoner zelf kan, wat de omgeving kan bijdragen en vervolgens pas welke voorziening van de gemeente kan worden ingezet en of dat voldoende is. Als laatste optie komt individueel maatwerk op tafel.

Volgens Van Dijk komt het Drentse naoberschap daarbij om de hoek kijken. "Dat is in De Wolden nog ontzettend sterk aanwezig. Ook nieuwe inwoners die hier komen drentenieren bouwen vrij snel een netwerk op. Van die sociale omgevingen willen wij gebruik maken." Buurtteams, met onder andere wijkagenten en sociale werkers, moeten zorgen dat iedereen in beeld blijft.

De komende jaren worden professionals opgeleid om meer op preventie te kunnen sturen. Door problemen vroegtijdig te herkennen, kan er vroeg worden ingegrepen. Dat kan voorkomen dat problemen escaleren en er duurdere hulp nodig is.

Lees ook:

Deel dit artikel: