Nieuwe samenwerking om kankerpatiënten beter te kunnen helpen

Twaalf zorgpartijen hebben deze maand het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe opgericht, om zo de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren.

Binnen dat netwerk zijn zes zogeheten werkgroepen actief, die bestaan uit huisartsen en kankerspecialisten. Een van de werkgroepen richt zich op het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. "Daarmee kan worden voorkomen dat onderzoeken opnieuw moeten worden gedaan", aldus het netwerk. "Zo wordt de patiënt minder belast." Een andere werkgroep moet ervoor zorgen dat ziekenhuizen op een goede manier informatie geven aan huisartsen. Op die manier kan de huisarts beter advies geven aan een patiënt.

De overige werkgroepen gaan zich onder meer bezighouden met overleggroepen over zeldzame vormen van borstkanker en palliatieve zorg. Het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe houdt zich eerst bezig met borst-, darm-, huid-, long-, blaas-, prostaat- en nierkanker. "Als de pilots goed verlopen, volgt geleidelijke uitbreiding naar andere tumorgroepen."

Wie zitten er in het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe?

5 ziekenhuizenorganisaties
- Treant Zorggroep
- Wilhelmina Ziekenhuis Assen
- UMCG
- Martini Ziekenhuis
- Ommelander Ziekenhuis Groningen

7 zorgorganisaties
- HuisartsenZorg Drenthe
- Zorgbelang Drenthe
- Groninger Huisartsen Coöperatie
- IKNL
- Zorgbelang Groningen
- Menzis
- Zilveren Kruis Achmea