Drents proefproject duurzame bollenteelt krijgt 1,2 miljoen euro

Onderzoekers, overheden en de sierteeltsector gaan samen met inwoners op zoek naar oplossingen voor problemen rond de bollenvelden in de gemeente Westerveld. Voor het Drentse proefproject duurzame bollenteelt wordt 1,2 miljoen euro uitgetrokken.

De afgelopen jaren liepen de spanningen in de gemeente Westerveld op. Inwoners van gebieden met bollenvelden vrezen voor hun gezondheid, onder meer omdat gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in hun tuinen terechtkomen. In het proefproject wordt gezocht naar oplossingen voor dit soort knelpunten.

Proefproject

Zo wordt gekeken naar manieren om bloembollen te telen die minder belastend zijn voor het milieu. In september maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend dat er onder leiding van de provincie Drenthe een proefproject zou komen.

Het benodigde geld daarvoor is nu bij elkaar. Het ministerie moet zes ton bijdragen, Drenthe komt met 100.000 euro over de brug. Andere partijen die meewerken aan het onderzoek, zoals de branchevereniging, leggen samen een half miljoen euro in.

Wethouder Jelle de Haas hoopt vooral dat de strijdbijl begraven wordt door in gesprek te gaan en ervaringen te delen. "Bij de uitvoering van het proefproject zijn samenwerking en dialoog met alle betrokkenen essentieel: telers, inwoners, aanwonenden van agrarische percelen, partijen in de keten en de verschillende overheden", zegt hij. "Samen hebben we de verantwoordelijkheid om het platteland leefbaar te houden en te zorgen voor een fijne leefomgeving met respect voor elkaar."

Nieuwe middelen

Vanuit de sector wordt gehoopt op nieuwe technieken die het middelengebruik terugdringen en dat lelies zelf beter bestand worden tegen ziektes. "Hierbij moet je denken aan stroken tussen lelies voor een natuurlijke plaagbestrijding, nieuwe schonere gewasbeschermingsmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen die (nog) niet in de lelieteelt gebruikt mogen worden, maar wel minder milieubelastend zijn dan het bestaande assortiment", zegt teler Albert Joling.

Uiteindelijk moet dat voordelen voor heel Nederland opleveren. "We beginnen in Westerveld natuurlijk niet op nul. Er vinden in Drenthe en Nederland allerlei initiatieven plaats om de bollenteelt te verduurzamen", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "Met deze pilot gaan we daarmee weer een stap verder in het onderzoeken naar wat helpt om die omslag naar meer duurzame teelt te bereiken."

Lees ook:

Deel dit artikel: