Gemeente Westerveld is bang dat gasboring kans op erfgoedstatus verpest

Gaswinningsbedrijf Vermilion wil gas winnen uit kleine gasvelden onder de gemeente Westerveld. Maar die velden liggen vooral onder de monumenten van de Koloniën van Weldadigheid. En dat ligt gevoelig, want de koloniën horen deze zomer of ze op de UNESCO-werelderfgoedlijst komen.

De gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf willen daarom dat de gaswinningsprocedure wordt gestopt en hebben een brief geschreven aan het Rijk. Wethouder Klaas Smidt van Westerveld: "We hebben er best wel zorgen over. Het beeld van die boortorens is moeilijk te verenigen met wat wij hebben voorstaan met die nominatie van het werelderfgoed."

'Zou een rol kunnen spelen'

Of de gaswinning invloed heeft op de nominatie van Unesco, dat weet de wethouder niet. "Het zou best bij beoordeling een rol kunnen spelen. Het past niet in het plaatje dat we willen geven, we hebben fors geïnvesteerd om ons gebied op die lijst te krijgen."

Behalve zorgen om het plaatje, zijn er ook zorgen om schade aan de monumentale gebouwen. "We lopen ook risico met het feit dat de bodem in beweging kan komen." Ook als de Werelderfgoed-status er uiteindelijk niet komt, dan nog wil Smidt eigenlijk geen gasboringen. "Het is moeilijk verenigbaar met het karakter dat wij willen uitstralen. Het is een industriële ontwikkeling juist in een gebied waar wij op het gebied van cultuur en cultuurhistorie een statement willen maken."

Afwachten

Of de erfgoedstatus van invloed is op de spelregels rondom de gaswinning, is niet bekend. "Dat is voor mij als wethouder heel lastig in te schatten. Die gesprekken worden op een ander plan gevoerd, bij het ministerie."

In de brief die de gemeenten naar het Rijk is gestuurd worden de zorgen geuit. "Het is nu vooral afwachten voor ons", besluit wethouder Smidt.