Nieuwe coronasteun voor culturele sector Assen

Instellingen, zzp'ers en amateurorganisaties in de Asser culturele sector kunnen rekenen op financiële steun. Volgens de gemeente Assen krijgen die partijen iets meer dan 1,1 miljoen euro om te verdelen. Dat geld is afkomstig van het Rijk.

Het meeste geld gaat naar instellingen zoals het Drents Museum en DNK, die dit jaar allebei tonnen aan inkomsten zijn misgelopen. Het geld van het Rijk is overigens niet genoeg om alle schade op te kunnen vangen, zegt de gemeente.

Volgens Assen is de totale schade voor de culturele sector in Assen 1,6 miljoen euro. "Daarom is het beschikbare budget naar rato verdeeld. De hoogte van de geleden schade was daarbij leidend." Het Rijk trok in de tweede helft van 2020 ook de portemonnee. Toen was dat bedrag wel voldoende.

Zzp'ers en amateurs

Van de 1,1 miljoen euro gaat 150.000 euro naar zzp'ers. "Met name zzp'ers hebben tot nu toe weinig gebruik kunnen maken van coronasteunmaatregelen vanuit het Rijk." Zzp'ers kunnen geen directe inkomenssteun krijgen. "Daarom worden de middelen beschikbaar gesteld aan culturele organisaties voor opdrachten en projecten, waarin zzp'ers aan de slag kunnen", laat de gemeente weten. Beeldend kunstenaars tot uitvoerend muzikanten kunnen daar bijvoorbeeld gebruik van maken.

Amateurs in de cultuursector kunnen rekenen op 25.000 euro. Dat geld is bedoeld voor activiteiten die de cultuursector in Assen een nieuw leven in kunnen blazen. "Het gaat dan bijvoorbeeld om het ondersteunen van de werving van nieuwe leden en cursisten, en het breed onder de aandacht brengen van het culturele aanbod in Assen."

Deel dit artikel: