Restauratie bouwhuis Oldengaerde in volle gang

Op landgoed Oldengaerde bij Dwingeloo zijn verschillende gebouwen met een rijksmonumentale status te vinden. Bijna een jaar geleden is de restauratie van de indrukwekkende havezate afgerond. Momenteel wordt het oude bouwhuis op het landgoed onder handen genomen.

Om het landgoed en de historische panden zo goed mogelijk te behouden hebben de oorspronkelijke eigenaren ze in 2013 overgedragen aan stichting Het Drentse Landschap. Na de restauratie van de havezate staat nu het bouwhuis in de steigers. Het bouwhuis dateert van het begin van de achttiende eeuw.

Volwaardige boerderij

"Het bouwhuis van Oldengaerde was als het ware een garage voor het grote landgoed. Van oudsher, met name in de achttiende eeuw, hadden ze een koetshuis en een schathuis waar vee, de koetsen, de paarden stonden", vertelt Jermo Tappel van Het Drentse Landschap. "Maar in het midden van de negentiende eeuw veranderde dat, vooral nadat het koetshuis op het landgoed was afgebrand. Het bouwhuis werd toen een boerderij waar volwaardig geboerd werd. Er zat een heel grote schuur bij voor vee, koeien, varkens en paarden. Het is sindsdien ook altijd bewoond geweest."

Nieuwe invulling

"De restauratie van de constructie van het gebouw is bijna afgerond, ze zijn nu bezig met de nieuwe invulling", laat Tappel weten. In het bouwhuis is een woning, daarnaast komt er een kantine voor de vrijwilligers die veel werk verrichten op het landgoed. Ook komen er bergingen voor de vakantiehuisjes die zich op het landhuis bevinden. "Een groot deel van de schuur wordt ook een multifunctionele ruimte, alles in die ruimte wordt zo open mogelijk gerealiseerd zodat je zoveel mogelijk van het monument kunt beleven."

Lees ook:

Deel dit artikel: