PLOP wil in Assen direct een voerverbod voor duiven

Er moet meteen een voerverbod voor duiven in Assen komen. Die oproep doet Stadspartij PLOP richting de gemeente. De partij wil hiermee de duivenoverlast in het stadscentrum alvast een kopje kleiner maken.

Het probleem met de vele duiven in de binnenstad speelt inmiddels al jaren. Het college wil dit nu aanpakken, met een combinatie van maatregelen, Maar het duurt PLOP allemaal wat te lang. Die vindt dat het voeren van de beesten nu direct aan banden moet worden gelegd.

'Niet zomaar eentje eruit halen'

Maar nu al zo'n voerverbod invoeren, dat kan volgens wethouder Bob Bergsma niet zomaar. "We zijn nog aan het praten over een pakket aan maatregelen dat ons geadviseerd is door vogeldeskundigen van Sovon Nederland. Het gaat dan om de combinatie van een duiventil, verstoring van de rust- en broedplaatsen, en een voerverbod. Daar kun je niet zomaar eentje uithalen", zegt Bergsma.

"We gaan het in overleg doen met alle betrokkenen, dus met bewoners, winkeliers en ook de mevrouw die duiven voert. We hebben hiervoor net een projectleider aangesteld, en die moet het overleg nu verder opstarten."

Verbod moet in APV

Bovendien moet volgens wethouder Bergsma dan ook eerst de APV aangepast worden, de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Assen. "Zo'n verbod moet namelijk wel juridisch verankerd zijn, anders kun je niet zomaar tegen iemand zeggen: stop met voeren, anders krijgt u een bekeuring."

Begin dit jaar kwam het duivenprobleem in de stad voor de zoveelste keer bovendrijven. In het stadshart klagen veel winkeliers en bewoners al jaren over de overlast door veel te veel duiven. Er zijn er de laatste jaren steeds meer bij gekomen, vermoedelijk aangetrokken door het dag in, dag uit voeren van de beesten door een Assense. Tot grote ergernis van klagers.

Vol duivenstront

Tot voor kort gebeurde er niets bij de gemeente. Zo was er al eens eerder sprake van de komst van een voerverbod en een duiventil, maar een goede plek bleek niet te vinden. En daar bleef het verder bij. Nieuwe klachten vanuit het appartementencomplex de Collonade eerder dit jaar, brengen daar nu verandering in. Bewoners kunnen niet meer fatsoenlijk op hun eigen balkon zitten. Het ligt vol duivenstront, en bij tijd en wijle liggen er ook zomaar eieren. Bij Warenhuis Vanderveen moeten ze vaker de glazenwasser bestellen, omdat de glazen pui continu volgescheten wordt.

Wethouder Bob Bergsma kwam hoogstpersoonlijk kijken bij een klaagster. Hij zag hoe de bewoonster het meubilair op haar balkon beveiligd had met netten, om te voorkomen dat de duiven erop zouden gaan zitten. "Want voor je het weet zit het vol stront of ligt er een ei", zei ze toen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Het glazen dak bij Vanderveen wordt telkens volgescheten door duiven (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Schriftelijke vragen

Een projectleider binnen de gemeente overlegt de komende weken met betrokken partijen over uitvoering van een concreet plan van aanpak. Dat bestaat uit onder meer een duiventil, waarvoor nog een geschikte plek gezocht wordt, en een voerverbod.

Stadspartij PLOP snapt dat dit de nodige tijd vergt. Alleen verbaast de partij zich erover dat de stadsduiven nog altijd elke dag gevoerd worden, zo stelt voorman Henk Santing in schriftelijke vragen.

"De eerste eenvoudige stap is wel om een voerverbod in te stellen. Daarvoor hoeft toch niet gewacht te worden totdat er een duiventil is? Wat schetst dan ook onze verbazing, dat de duiven nog steeds gevoerd worden. Niet op het Koopmansplein, want dat is nu nog een bouwplaats. Maar wel op andere aanvliegroutes."

Steeds blijven voeren, dat vindt Santing 'verontrustend'. En volgens PLOP storen ook bewoners en ondernemers, die al tijden overlast hebben, zich daar vreselijk aan. "We zijn dan ook erg benieuwd waarom het college dit voeren nog niet heeft beëindigd."

Wethouder Bob Bergsma snapt hun kritiek, maar wil 'nog even geduld'. "Komende maand moet het toch zover zijn, dat de overlast bestreden wordt."

Lees ook:

Deel dit artikel: