Zorgen over metershoge zonnewand langs A37: 'Dat kun je toch niet maken?'

Een groep inwoners uit Erica is bezorgd over de mogelijke komst van een zonnewand langs de de noordkant van de A37 bij Erica en de Emmer wijk Parc Sandur. Een wand met een maximale hoogte van zesenhalf meter zou niet alleen het landschap aantasten, maar ook zorgen voor extra geluidsoverlast. De inwoners hebben inmiddels aan de bel getrokken bij de gemeente Emmen.

De zonnewand maakt onderdeel uit van de plannen voor een 42 kilometer lange zonneroute langs de A37 tussen Emmen en Hoogeveen. Het idee is om langs weerszijden van de weg of bij knooppunten zonnepanelen en zonnewanden te plaatsen. De exacte inrichting bij Parc Sandur en Erica staat nog niet vast. Naast de verticale wanden, dingen er ook 'vlakke varianten' mee. Een definitieve beslissing moet nog worden gemaakt.

Open landschap

Mocht de wand er komen, dat gaat het om een drie kilometer lange constructie tussen de verdiepte onderdoorgang bij de Ericasestraat en de afslag Veenoord, nabij het Van der Valk Hotel. Volgens de gemeente en de provincie wordt de wand 'optioneel' genoemd. Of de constructie er komt, hangt verder af van hoe de bevolking hierover denkt.

Die voorwaarde kan de ongerustheid echter niet bij iedereen wegnemen. Zo ook niet bij Bert Schoenmaker en Jannet van Boven die met vier anderen een commissie hebben opgericht. Zij vertegenwoordigen meerdere inwoners uit met name het noordwestelijke deel van Erica - dat het dichtst bij de A37 ligt - en inwoners van de Ericasestraat.

Zicht op open landschap valt weg

"In principe hebben we niets tegen de zonneweg of zonnepanelen", licht Schoenmaker toe. "Maar toen de optie van een mogelijk zes meter hoge muur voorbij kwam, schrokken we wel." Vanuit het dorp is nu nog sprake van vrij zicht op het omringende, open landschap. "Met de komst van een zonnewand is dat weg. Dat kun je toch niet maken?"

De A37, bezien vanaf de Ericasestraat. Vanaf hier tot de afslag Veenoord zou een zonnewand kunnen komen. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Een tweede grote vrees is de toename van geluidsoverlast. Schoenmaker: "De zonnewand zou alleen aan de noordzijde van de weg komen te staan. Al het geluid weerkaatst dan richting het zuiden, naar Erica." In één van de varianten wordt ook de onderdoorgang bij de Ericasestraat aangepakt.

Van Boven: "De betonnen wanden langs de weg worden een stuk lager gemaakt om ruimte te maken voor de panelen. Daarmee gaat ook een stukje geluiddemping verloren." Alles bij elkaar zou dit tot een behoorlijke aantasting van het woongenot kunnen leiden, vrezen de twee.

Inmiddels is er een gesprek met wethouder René van der Weide aangevraagd. Maandag bespreekt de gemeenteraad de Drentse zonneroute. Schoenmaker gaat tijdens die vergadering namens de bewonerscommissie inspreken.

Korting

Bij de overburen aan de noordzijde, Parc Sandur, zit de vork iets anders in de steel. "De indruk die wij als bestuur hebben gekregen is dat het uitzicht minder opweegt tegen mogelijk geluiddemping", aldus wijkvoorzitter Fred Ottens.

Al tijdens de eerste informatieavonden in 2019 werd duidelijk dat veel inwoners zich ergeren aan het lawaai van het voorbijrazende verkeer. Velen zagen een combinatie van zonnepanelen en een geluidswal daarom wel zitten. "Wellicht zijn er ook andere zaken waarmee bewoners tegemoet kan worden gekomen. Bijvoorbeeld door korting op het stroomgebruik."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
emmen a37 erica parc sandur zonnewand zonneroute
Deel dit artikel: