Raad Aa en Hunze steunt college: geen 24-uurszorg op 't Ruige Veld

Op 't Ruige Veld in Rolde is in de toekomst geen plek meer voor 24-uurszorg. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Aa en Hunze stemde vanavond tegen nachtopvang, waardoor zorgverleners alleen nog maar dagopvang mogen aanbieden.

Het verdwijnen van de nachtopvang is één van de belangrijkste punten van de nieuwe toekomstvisie voor 't Ruige Veld, waar alleen coalitiepartij GroenLinks niet mee instemde. Daarin staat onder andere ook dat het natuurgebied waarin 't Ruige Veld ligt een openbaar wandelgebied moet blijven.

Juridische strijd

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom wonen op 't Ruige Veld. Het ging met name over de inmiddels vertrokken stichting Altijd Zorg, die cliënten liet overnachten op het terrein. De gemeente was van mening dat er geen 24-uurszorg op de zorglocatie zou mogen worden aangeboden en bestempelde het bewonen van de locatie als illegaal. Daar ging Altijd Zorg tegen in verzet en er volgde een juridische strijd, die uiteindelijk leidde tot het faillissement van de stichting.

De nieuwe toekomstvisie is opgesteld om voor eens en altijd duidelijk te maken wat er wel en vooral wat er niet kan op 't Ruige Veld. Het besluit van de gemeenteraad kan op termijn gevolgen hebben voor zorginstelling Phusis, die nu gebruikmaakt van 't Ruige Veld en waarvan een aantal cliënten op het terrein woont.

Bestemmingsplan

Het besluit van de gemeenteraad zorgt er in ieder geval niet voor dat cliënten van Phusis per direct niet meer op 't Ruige Veld mogen wonen. Eerst zal er een nieuw bestemmingsplan moeten komen, waar bezwaar tegen gemaakt kan worden. Vervolgens krijgt de gemeente mogelijk ook te maken met het overgangsrecht.

Omdat Phusis onder de oude regels is gestart met 24-uurszorg, zou de zorginstelling die zorg onder bepaalde voorwaarden mogelijk ook mogen blijven aanbieden zodra er een nieuw bestemmingsplan is. Nieuwe zorgaanbieders mogen dat echter niet. Stopt Phusis op een bepaald moment met de 24-uurszorg op 't Ruige Veld, dan vervalt het overgangsrecht.

Sloopkogel

Op dit moment is er voor Aa en Hunze op 't Ruige Veld ruimte voor dagbesteding, recreatie en natuur, maar de gemeente laat de deur ook op een kier voor toekomstige woningbouw. In de toekomstvisie is ook een scenario opgenomen waarin alle bestaande gebouwen te maken krijgen met de sloopkogel en er - onder strenge voorwaarden - woningen voor terug komen.

Het is die woningbouw waar de meeste discussie over heerst tijdens de gemeenteraadsvergadering, met name omdat het college van burgemeester en wethouders nog geen concreet maximumaantal huizen dat mag worden gebouwd kan noemen. De PvdA wil dat de gemeenteraad mag bepalen hoeveel woningen er mogen komen. D66 vreest voor een domino-effect, waarbij de eigenaar van een aangrenzend perceel de woningbouw op 't Ruige Veld zal aangrijpen om een woonwijk uit de grond te stampen.

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) benadrukt dat grootschalige woningbouw juist niet in het belang is van omwonenden, wiens belangen uitgebreid zijn meegenomen in de toekomstvisie. Nieuwe woningen zouden enkel op de plek moeten komen waar nu de zorggebouwen staan, stelt Heijerman voor.

Lees ook: