Na bijna 180 jaar heeft een Van den Bosch weer wat te zeggen in Veenhuizen

De Raad van Toezicht van het Veenhuizer Gevangenismuseum is een bijzonder lid rijker. Rudolf van den Bosch, directe nazaat van de stichter van de Koloniën van Weldadigheid, bekleedt de komende jaren deze functie bij het museum.

"Een heel bijzonder moment", zo sprak museumdirecteur Peter Sluiter vandaag verheugd. "Het is bijna 180 jaar geleden dat Johannes van den Bosch overleed. Nu is er eindelijk weer iemand van deze familie die enige vorm van inspraak heeft in het dorp."

Onbekend terrein

De nazaten van Johannes van den Bosch zijn altijd betrokken gebleven bij de Koloniën van Weldadigheid, zo vertelde de in Den Haag woonachtige Rudolf. "Er heeft altijd wel iemand van de familie in het bestuur gezeten. Momenteel is dat mijn broer Jan-Willem."

Voor de nazaten was Veenhuizen lange tijd onbekend terrein. "Tot in de jaren '80 was Veenhuizen nog afgesloten. Daarom was onze binding met het dorp minder dan bijvoorbeeld met Frederiksoord. Zo'n vijftien jaar geleden ben ik hier voor het eerst geweest en sindsdien is de band met Veenhuizen en onze familie steeds gegroeid", zegt Van den Bosch.

Uitwisselen

De afgelopen jaren zat Van den Bosch in de Raad van Toezicht van Museum De Proefkolonie in Frederiksoord. "De laatste periode is dat museum steeds meer gegroeid, waardoor er nu een volwaardig museum staat met alle mogelijke technieken."

Toen men in Frederiksoord de professionele kijk van de museumdirecteur in Veenhuizen wilde inschakelen, ontstond er al gauw een band. "De samenwerking met Peter en zijn museum beviel goed en werd al snel structureel. Dan is het logisch dat je op den duur onderling gaat uitwisselen."

Afstand

De samenwerking tussen beide musea loopt goed, al blijft de afstand soms een probleem. "Het was makkelijker geweest als er 10 kilometer lag tussen Frederiksoord en Veenhuizen", beaamt Sluiter. "Maar toch zie je dat bezoekers al best vaak op één dag beide dorpen bezoeken. Wellicht dat er voor de provincie Drenthe in de toekomst nog een taak ligt om de bewegwijzering van en naar beide dorpen beter te regelen. Zeker in het kader van de mogelijke toetreding tot de UNESCO Werelderfgoedlijst."

Grootse plannen

Van den Bosch komt in ieder geval terecht bij een museum met grootse plannen, zo weet hij zelf. "Men is hier druk bezig om op allerlei manieren het verleden te vertellen", zegt hij.

Sluiter kan dat beamen. "We zijn natuurlijk al een tijdje bezig met uitbreiding. We willen de carrévorm van de gevangenis in ere herstellen." Daarnaast wijst hij op De Nieuwe Rentmeester, een stichting die het Rijksvastgoed in Veenhuizen heeft overgenomen. "En dan heb je natuurlijk nog de UNESCO Werelderfgoedlijst. Momenteel kunnen we de bezoekersstromen in de zomer al bijna niet aan, hoe gaat dat straks?"

Te lang geduurd

Rudolf van den Bosch kwam speciaal naar Veenhuizen voor een eerste gesprek met de Raad van Toezicht. Tot zijn vreugde (en ook die van Peter Sluiter) zag hij hoe er eindelijk weer bezoekers in het museum liepen. "De afgelopen periode heeft te lang geduurd", verzucht de museumdirecteur. "Iedereen stond dan ook te popelen om weer aan het werk te gaan."

De arbeidsvreugde spat er dan ook vanaf op deze zomerse donderdagmiddag. "Vrijwilligers brengen iets, want ze helpen ons. Maar ze halen ook iets", zegt Sluiter. "En dat zijn de vele contacten, het sociale aspect. Je merkt dat iedereen hiernaar snakte."

Schatplichtig

Van den Bosch noemt het een hele eer om na bijna 200 jaar nog te mogen meedenken over de Koloniën van Weldadigheid. "Of ik mij schatplichtig voel? Niet in de zin dat ik iets móét doen. Maar ik vind het mooi dat ik kan helpen waar mogelijk."