Ook Emmen en provincie sluiten aan bij e-depot van Drents Archief

Hoe kunnen digitale documenten het beste bewaard worden en toegankelijk blijven? Het Drents Archief heeft het Drentse e-depot in het leven geroepen: een nieuwe digitale archiefbewaarplaats. Het is een proef van drie jaar, die moet gaan uitwijzen hoe informatie en documenten van overheden tot in eeuwigheid beschikbaar blijven. Na de gemeente Meppel hebben nu ook de gemeente Emmen en de provincie Drenthe zich bij de proef aangesloten.

Het Drents archief beheert en bewaart kilometers archief met verslagen, aktes, besluiten, brieven en notulen in depots. Het e-depot is opgericht omdat documenten die overheden produceren steeds vaker alleen nog maar digitaal beschikbaar zijn. Volgens het Drents Archief gaat het dan om tekstbestanden, Excelsheets, foto's, maar ook filmpjes, apps en Tweets.

Ook later goed toegankelijk

Het Drentse e-depot moet erin gaan voorzien dat deze data in de toekomst toegankelijk blijven en de software up to date blijft. "Deze pilot biedt de provincie en andere partijen de kans om kennis te delen en te vergroten op het gebied van duurzaam beheer van digitale gegevens", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "Door deze pilot kunnen straks ook meerdere gemeenten aanhaken op het moment dat zij dat willen. Zodat nu, maar ook vooral straks in de toekomst, de digitale archieven beter toegankelijk zijn."

De gemeente Emmen brengt onder meer video-tulen en videoverslagen van raadsvergaderingen naar het e-depot. "Voor de gemeente is het belangrijk dat digitale archieven goed toegankelijk zijn. Nu, maar ook decennia later", vult projectleider e-depot Mieke Geugies aan.

Lees ook: