Koninklijke onderscheiding voor 'pionier' Van Everdingen

Agnes van Everdingen uit Assen is vanmiddag tijdens een bijeenkomst van GGZ Drenthe benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Marco Out.

Volgens de gemeente is Van Everdingen een pionier in Nederland op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid. Haar eigen ervaringen met een psychiatrische aandoening waren voor de Assense in de jaren negentig een belangrijke aanleiding om zich in te zetten voor andere patiënten en bij te dragen aan de oplossing van problemen. Dat heeft er in de praktijk toe geleid dat ervaringsdeskundigen en behandelaars bij GGZ samenwerken om tot het beste behandelplan te komen.

Verder richtte Van Everdingen in 2012 het Drents Herstel Ondersteunend Centrum op. Binnen dat team werkt een aantal ervaringsdeskundigen samen die actief zijn in GGZ-Drenthe en eveneens beschikbaar zijn voor GGZ-instellingen in Noord-Nederland. Binnen het centrum fungeert Van Everdingen als coördinator.

Amerikaanse methodiek

Ook introduceerde zij binnen GGZ Drenthe een Amerikaanse methodiek, die patiënten handreikingen biedt om het hoofd te bieden aan een psychische crisis als die zich bij hen aandient. Dat leidt in de praktijk tot minder zorg en meer zelfvertrouwen bij de patiënten.

Van Everdingen was ook betrokken bij de komst van een noordelijke MBO- en HBO opleiding op het terrein van ervaringsdeskundigheid. Ook levert ze een bijdrage aan het programma Optimaal Leven, een samenwerking tussen zorginstellingen, huisartsen, verzekeraars en gemeenten.

Mevrouw Van Everdingen wordt gezien als een van de Pioniers en een koploper

Deel dit artikel: