Zwembad Veenhuizen houdt dankzij gemeenteraad hoofd boven water

Vrijwilligers van het zwembad in Veenhuizen kunnen opgelucht ademhalen. Onlangs besloot het college van de gemeente Noordenveld om dit jaar al geld beschikbaar te stellen voor een broodnodige renovatie, in plaats van volgend jaar.

Daarmee komt er een eind aan de onzekerheid voor het zwembad. In Veenhuizen hoopte men dit jaar al bezig te kunnen met de renovatie, maar onder meer door tegenvallende cijfers van de gemeente, leek dit op de lange baan te worden geschoven. Dat zou betekenen dat een bijdrage van het Rijk à 95.000 euro aan het zwembad voorbijging.

Subsidies opgeschort

"Via het Rijk kregen wij dat geld, met als voorwaarde om het snel te investeren", zegt penningmeester Corneel Beijert. "Voor 2022 zouden wij wat met dat geld moeten doen. Dat was op zich geen punt, totdat de gemeente Noordenveld de subsidies voor sport opeens opschortte." De reden daarvoor was een teleurstellende financiële huishouding.

Het was voor de technische dienst van het zwembad reden om de gemeenteraad aan te schrijven. "Al gauw kregen we reactie van Gemeentebelangen", zegt Beijert. "Zij kwamen langs en zagen de noodzaak tot renovatie. Direct zijn zij de andere fracties in gaan lichten."

Raadsbrede steun

Ook de andere raadsfracties gaven gehoor en steunden het verzoek aan het college om niet tot volgend jaar te wachten met het verstrekken van een subsidie. De steun vanuit de gehele raad, doet het zwembad deugd. "Ik ben zeer blij", glundert penningmeester Beijert.

In totaal wordt er 261.304 euro geïnvesteerd. Daarmee worden onder meer de tegels rondom en in het bad aangepakt, maar wordt ook een invalidetoilet ingericht. "Straks hoeven we niet na ieder seizoen de tegels onderin het zwembad meer te lijmen", lacht Beijert. "We hopen dat het ingehuurde bedrijf in september met de renovatie kan beginnen."

Deel dit artikel: