'Bezuinigingen Assen leiden tot onduidelijkheid en gebrek aan kwaliteit'

Bezuinigingen en het vertrek van medewerkers zorgen voor problemen in de ambtelijke organisatie van de gemeente Assen. Er is te weinig sturing en ambtenaren weten vaak niet welke onderwerpen prioriteit hebben.

Dat stelt de Rekenkamercommissie van de gemeente Assen in een rapport. "Er is momenteel sprake van een mismatch van personele capaciteit en kwaliteit. Dat laat zich vooral voelen in de strategische rollen en functies."

Volgens de Rekenkamer mist er 'focus'. "Dit komt door een bestuurlijk en financieel roerige periode de afgelopen jaren en ook door het ontbreken van voldoende capaciteit en kwaliteit op strategisch niveau. Dit is het gevolg van het vertrek van medewerkers en het verdwijnen van strategische functies door bezuinigingen." In het rapport staat dat er 'veel capaciteit en kwaliteit op de 'verkeerde' plekken is verdwenen'.

De Rekenkamer constateert verder dat samenwerking tussen verschillende teams ontbreekt. Onderling wordt er goed samengewerkt, maar samenwerking tussen de teams moet beter. Er is echter geen overzicht en sturing op dit gebied.

Afspraken niet nagekomen

Doordat de samenwerking tussen de ambtelijke top en het college van burgemeester en wethouders ook niet optimaal is, is vaak niet duidelijk waarom iets wordt gedaan en wat prioriteit heeft. Het advies luidt dan ook om meer focus aan te brengen: "Liever vijf onderwerpen goed dan twintig zaken 'half'."

Ook worden binnen het gemeentehuis afspraken niet altijd goed nagekomen, bijvoorbeeld bij het opstellen van persoonlijke plannen van personeel. Ambtenaren die zich willen ontwikkelen, moeten daarvoor zelf aan de bel trekken. Daardoor is niet helder of de gedane opleiding aansluit bij wat nodig is binnen de organisatie.

Medewerkers vinden de vrijheid in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden overigens wel fijn. De gemeente wordt omschreven als een fijne werkgever.

College

Het college van B en W erkent dat sprake is van een 'wankel evenwicht'. Dat het moeilijk is om passend gekwalificeerd personeel aan te trekken, komt onder andere doordat er geconcurreerd moet worden met grote steden, die meer slagkracht hebben dan de middelgrote gemeenten met dezelfde eisen. Dat er een 'mismatch van personele capaciteit en kwaliteit' zou zijn, vindt het college overigens te algemeen gesteld. Volgens het college geldt dit alleen voor bepaalde plekken in de organisatie.

Het college zegt daarnaast bezig te zijn met betere samenwerking met de topambtenaren. "We constateren ook dat we hierin goede slagen maken." Om de samenwerking tussen teams te verbeteren worden er maandelijks activiteiten georganiseerd. Ook wordt er via een eigen leeromgeving geïnvesteerd in de kennis en vaardigheden van het personeel. "De benodigde strategische adviesvaardigheden zijn hiervan een onderdeel."

De gemeenteraad debatteert in september over de bevindingen van de Rekenkamercommissie.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Assen Rekenkamer
Deel dit artikel: