Coevorden maakt einde aan verbod op bouw van kleine windmolens

Er moet een eind komen aan het verbod op het bouwen van kleine windturbines in de gemeente Coevorden. Dat verklaart het college van Burgemeester en Wethouders. Tot op heden waren er geen regels opgesteld voor windturbines met een ashoogte van 15 meter, maar daar komt verandering in.

In de gehele gemeente Coevorden is het binnenkort onder bepaalde voorwaarden toegestaan om kleine windturbines te plaatsen. Eén van de voorwaarden betreft afstand. Zo moet een turbine met een ashoogte van 15 meter op minimaal zestig meter van andere bebouwing geplaatst worden. Daarom ligt het voor de hand dat dergelijke windmolens op het platteland of op bedrijventerreinen geplaatst worden, stelt het college voor.

LOFAR en munitiedepot

Er zijn daarentegen ook een aantal plekken waarvan het college vindt dat er extra voorwaarden moeten gelden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebied rondom radiotelescoop LOFAR. De windmolens kunnen namelijk storingen veroorzaken. Worden er in grote getale windmolens geplaatst, dan kan dat zelfs storingen met zich meebrengen op de installatie Westerbork Synthese Radio Telescoop.

Het munitiedepot van Defensie, bij het voormalige NAVO-terrein, is de tweede locatie waar aanvullende maatregelen gelden rondom het bouwen van kleine windmolens. Door de elektromagnetische straling zouden de installaties namelijk een effect kunnen hebben op de opgeslagen munitie.

Energieneutraal

Tot slot gelden er ook afstandseisen ten opzichte van huizen en moet er met de bouw rekening worden gehouden met de cultuurhistorische waarde van het gebied. De gemeente Coevorden schaart dit plan onder het streven van de provincie Drenthe om in 2050 geheel energieneutraal te zijn.

Meer over dit onderwerp:
Coevorden LOFAR Windturbines Windmolens Telescoop
Deel dit artikel: