Dutch TechZone: nog veel onduidelijk bij gemeenteraden

De gemeenteraden van Coevorden, Hoogeveen en Emmen hebben geen goed beeld van wat de Dutch TechZone eigenlijk inhoudt. De drie gemeenten hebben de raadsleden niet genoeg op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Dat blijkt uit het rapport Het beste moet nog komen van de rekenkamercommissies van de gemeenten.

Het doel van Dutch TechZone is het versterken van de regionale economie in de drie Drentse gemeenten en Hardenberg door onder meer bedrijven en scholen te laten samenwerken. De aanleiding voor het onderzoek van de rekenkamercommissies was de onduidelijkheid bij gemeenteraden over de kosten en de voordelen van het project. De raden hadden geen goed beeld van de rol van Dutch TechZone, maar ook niet van de geldstromen.

Verwarring

Dutch TechZone is een vruchtbaar samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid, blijkt uit het onderzoek, maar veel resultaten van het project zijn na vier jaar nog niet meetbaar.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de drie gemeenteraden geen idee hebben hoeveel geld er naar Dutch TechZone (DTZ) gaat en hoeveel naar de zogenoemde Bedrijvenregeling. Dat komt omdat beide projecten in het verleden in één raadsbesluit zijn vastgesteld. Dit maakt het onderscheid tussen geldstromen lastig voor de raadsleden, blijkt uit het onderzoek. Er is veel verwarring over ontstaan.

De colleges van burgemeester en wethouders hebben hun gemeenteraden 'onvoldoende meegenomen in de ontwikkelingen' schrijven de rekenkamercommissies. Ook hebben de gemeenteraden zelf te weinig gevraagd naar de ontwikkelingen, blijkt uit hun rapport.

Reactie gemeenten

De gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen erkennen dat sommige dingen verbeterd moeten worden. Zij geven in een gezamenlijke reactie aan dat zij graag met de gemeenteraden in gesprek gaan. Ook zien ze zeker de meerwaarde van de samenwerking binnen DTZ.

Eind dit jaar moeten de gezamenlijke gemeenteraden van Coevorden, Hoogeveen, Emmen en Hardenberg besluiten over de verlenging van samenwerkingsverband Dutch TechZone.

Wat is Dutch TechZone precies?

In 2013 kampten de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg met bedrijfssluitingen en krimp. Om dit tegen te gaan stelden de burgemeesters van de vier gemeenten het actieplan Vierkant voor Werk op, waarin werd gekeken naar mogelijke oplossingen voor deze problemen.

De opvolger Dutch TechZone werd in 2016 voorgesteld als groots programma waarbij 65 miljoen euro geïnvesteerd moest worden met als doel om de regio te versterken tot industriële hotspot in 2030. Dat geld kwam er niet. In 2017 werd een jaarlijks budget van 280.000 euro per jaar vastgesteld.

Daarnaast werd er een stimuleringsbudget in de vorm van een Bedrijvenregeling ingesteld van 15 miljoen euro voor de periode 2017-2021. De regeling wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en staat daarmee los van het programmabureau DTZ.

Meer over dit onderwerp:
Emmen Hoogeveen economie Coevorden Dutch Techzone
Deel dit artikel: