Plan voor appartementen op terrein Multimate Rolde stuit op verzet

De gemeenteraad van Aa en Hunze is nog niet overtuigd van het plan van een projectontwikkelaar voor de bouw van een appartementencomplex aan de Stationsstraat in Rolde. Dat bleek vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Projectontwikkelaar S14R B.V. uit Ekehaar wil op het voormalige terrein van bouwmarkt Multimate in totaal veertien appartementen bouwen. Voor de appartementen zijn volgens de plannen 25 parkeerplaatsen nodig. Aan de oostkant van het terrein wil S14R nog twee vrijstaande woningen bouwen.

De bestaande gebouwen op het terrein worden gesloopt. Op dit moment maakt de bibliotheek gebruik van één van die gebouwen, in afwachting van de verhuizing naar het nieuwe multifunctionele centrum De Boerhoorn.

Woningdiscussie

De gemeenteraad valt vooral over de bouw van de twee vrijstaande woningen. Daar is nog geen omgevingsvergunning voor aangevraagd, maar de raad zou daar wel al een mening over moeten vormen. Coalitiepartij VVD snapt niet waarom en stelt voor de woningen voor nu buiten beschouwing te laten. "Er is aangegeven dat er een totaalplan is gemaakt, maar wij willen graag een helder besluit nemen. Over de woningen komen we later wel in gesprek", zegt VVD-raadslid Richard Heling.

Combinatie Gemeentebelangen (CGB) stelt eveneens voor om pas later over de huizen te beslissen en eerst te praten over het appartementencomplex, evenals GroenLinks, D66 en het CDA. De PvdA is het helemaal niet eens met de plannen en is met name niet te spreken over de gang van zaken.

'Niet rendabel'

Het voor nu buiten beschouwing laten van de twee huizen is een lastig punt voor de projectontwikkelaar, die bij monde van makelaar Erwin Huiting voorafgaand aan de raadsvergadering liet weten de woningen wel te moeten bouwen om het hele project financieel rond te kunnen krijgen. "Daarmee willen we de gemeenteraad niet onder druk zetten, maar met enkel een appartementencomplex kunnen we het plan niet rendabel maken", zegt Huiting.

Raadsleden hadden ook kritiek op het feit dat de projectontwikkelaar eind vorig jaar de omgevingsvergunning voor het complex heeft aangevraagd, terwijl toen nog lang niet alle benodigde documenten er waren en nog onderzoek moest worden gedaan. Volgens Huiting is dat gedaan omdat er per 1 januari nieuwe energieregels gelden voor gebouwen, die het plan duurder zouden kunnen maken, en er dus haast gemaakt moest worden.

Kijkje op de kerk

Ook vrezen de raadsleden aantasting van de cultuurhistorische waarde van het gebied. Vanaf het terrein en het aangrenzende fietspad kun je namelijk erg fraai uitkijken over de 'skyline' van Rolde, inclusief de kenmerkende Jacobuskerk.

Het doorkijkje naar de kerk vanaf het terrein en het naastliggende fietspad mag volgens D66-fractievoorzitter Arie Fonk niet verloren gaan. Hij vreest dat de eigenaren van de twee woningen bijvoorbeeld schuttingen of coniferenhagen plaatsen die het zicht belemmeren. "Dat doorkijkje moet behouden blijven", voegt GL-raadslid Lukas Koops toe.

Monumentale eiken

D66'er Fonk maakt zich ook zorgen over drie monumentale eikenbomen op het terrein en vreest dat die de bouw van het appartementencomplex niet zullen overleven. Hij wil niet dat tijdens de bouw per ongeluk boomwortels beschadigd raken of de kruin van de bomen gesnoeid moet worden.

Net als vanuit de gemeenteraad klinkt ook vanuit de buurt kritiek op de plannen. Uit brieven van omwonenden aan de gemeenteraad en opmerkingen van insprekers tijdens de raadsvergadering blijkt dat er onder meer angst is voor het kappen van de grote oude eiken, verdwijning van een groenstrook en bederf van het uitzicht op de Jacobuskerk.

Daarnaast bestaat vrees dat het appartementencomplex groter wordt dan de bedoeling is en is er kritiek op de communicatie vanuit de gemeente en de projectontwikkelaar.

'De bomen zijn heilig'

Maar volgens wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) blijft de oppervlakte van de nieuwe gebouwen gelijk aan de gebouwen die er op dit moment staan. Over de oude eiken is de wethouder kort: "Die bomen zijn voor ons heilig en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen tegen de projectontwikkelaar. Het is zeker niet de bedoeling dat die bomen eraf gaan."

Van het mogelijk omzeilen van de nieuwe energieregels door de projectontwikkelaar wil de wethouder niets weten. Hij geeft aan dat de vergunning is aangevraagd in 2020 en dus ook de regels uit dat jaar gelden. "Dat is gewoon het recht dat iemand heeft, niet dat wij ermee sjoemelen", zegt Heijerman.