Miljoenenaanpak Norg-West nadert: raad Noordenveld durft te dromen

Norg-West gaat flink op de schop. De gemeenteraad lijkt positief te staan tegenover een investering van bijna 2,8 miljoen euro, waarvan bijna 1,5 miljoen uit eigen kas moet komen. Met dit geld moet een toekomstbestendige wijk worden gecreëerd, waar wateroverlast verleden tijd is.

De Norger wijk, die globaal van de Batinge tot aan het eind van de Laan van Havezathen loopt, kampt al jaren met wateroverlast. Als het in Norg flink regent, kunnen inwoners van het westelijke deel van het dorp de laarzen tevoorschijn halen. Als het aan wethouder Kirsten Ipema en de Noordenveldse gemeenteraad ligt, is dat binnenkort verleden tijd.

Niet genoeg geld

De afgelopen periode is een projectgroep aan de slag gegaan met de wensen in Norg-West. De gemeente wil niet alleen de afvoer van regenwater beter regelen, de buurt moet ook een make-over ondergaan. Meer groen en een duurzamere wijk zijn daarbij de insteek.

De geraamde kosten voor de plannen komen uit op ruim 3,3 miljoen euro. Meer dan de gemeente op dit moment kan betalen, stelt wethouder Kirsten Ipema. "Als je de plannen doorrekent, is dit bedrag niet realistisch gezien de financiële situatie van de gemeente", gaf ze vanavond eerlijk toe. Ze zei dat de gemeente Noordenveld in het geval van Norg-West aan 'verwachtingsmanagement' zal moeten doen.

Droom

De gemeenteraad toonde zich vanavond overwegend positief over de plannen, ondanks dat de gemeente niet alle wensen zal kunnen realiseren. "De vraag is nu wie straks de keuzes gaat maken over wat wél en niet kan in de wijk", aldus VVD-raadslid Nanda Emmens. "Doen de inwoners dat of gaat de gemeente dat van bovenaf bepalen?"

Ipema gaf aan dat zij vooral ook wil dat de raad keuzes maakt. "Welke delen van het schetsontwerp we straks wel en niet kunnen doorvoeren, hangt van de inwoners en de raad af. We vragen de raad ook wat zij ervoor over heeft om Norg-West toekomstbestendig te maken."

Wat ChristenUnie-raadslid Menne Kamminga betreft gaat Noordenveld verder met 'de droom'. "Durf de droom uit te voeren", luidde zijn devies.

Natte voeten

Het oplossen van de waterproblematiek heeft in ieder geval prioriteit in de wijk Norg-West, zegt wethouder Ipema. "Bij heftige buien dacht ik de laatste jaren: als dat maar niet over Norg gaat. We willen de problematiek daar graag oplossen, dat heeft zeker prioriteit. Het moet niet zo zijn dat men in Norg bij iedere bui bang is voor natte voeten."

De gemeente ontvangt 1,3 miljoen uit het zogeheten rioolfonds. Met de eigen investering van 1.475.000 euro erbij, komt Noordenveld 4 ton te kort om alle geschetste plannen uit te voeren. Er wordt nu een klankbordgroep ingesteld die de projectgroep, die gaat over de aanpak van Norg-West, van advies moet voorzien over wat wel en niet haalbaar is.

Meer over dit onderwerp:
Norg Noordenveld Wateroverlast Norg-West
Deel dit artikel: