'Zo snel mogelijk' duidelijkheid over toekomst Eelder basisscholen Groote Veen

Wethouder Pepijn Vemer wil 'zo snel mogelijk' de bezorgde ouders van leerlingen van de Mariaschool en De Veenvlinder in Eelde duidelijkheid geven. Van beide scholen zullen twee klassen na de zomervakantie les krijgen in het oude schoolgebouw aan de Schoollaan in Paterswolde. Het is een tijdelijke oplossing voor het ruimtetekort in het splinternieuwe schoolgebouw. Naar een permanente oplossing wordt gezocht.

Het is geen ideale oplossing, geeft de wethouder toe. De besturen van beide scholen zijn het met hem eens. "We zijn onderweg naar de volgende stap. Niemand wordt er blij van, maar je kunt ook zeggen dat het de mooiste keuze is die op dit moment gemaakt kan worden", meent Béjanne Hobert, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Primenius waar de Mariaschool deel van uitmaakt.

Ook Friso Kingma, directeur-bestuurder van Stichting Baasis, waar De Veenvlinder onder valt, is het met Hobert eens. "Uit onderzoek is gebleken dat dit de beste oplossing is. Het is inderdaad niet de ideale oplossing. Ik begrijp dat er bij ouders en kinderen zorgen zijn."

Bijgestelde prognoses

Het is al de tweede keer in de gemeente Tynaarlo dat een nieuw schoolgebouw te snel te klein is. Eerder had de basisschool in Ter Borch hetzelfde probleem. Volgens de wethouder komt dat doordat er in 2016 al is besloten nieuwe gebouwen te realiseren.

Ondertussen is het aantal mensen met jonge kinderen in de wijk gegroeid. Met die groei is wel rekening gehouden, zegt de wethouder. Ook is het leerlingenaantal meerdere keren bijgesteld. "Maar op het moment dat je begint met bouwen, zit je vast aan een bepaalde oppervlakte die je kunt gebruiken."

De brief van de gemeente en de schoolbesturen die de ouders ontvingen waarin werd medegedeeld dat hun kinderen volgend jaar les krijgen op de Schoollaan, kwam voor onder andere Carolien Lanting uit de lucht vallen. Haar kinderen zitten op de Mariaschool.

Lanting wist dat het huidige gebouw te klein was en dat er gekeken werd naar een oplossing. Maar lange tijd heeft ze niets gehoord. Tot die brief op de mat lag. Zij wilde meegenomen worden in de zoektocht naar een oplossing. Evenals een aantal ouders van de Veenvlinder.

Gesprekken

Wethouder Vemer zegt dat de gesprekken tussen de gemeente en de schoolbesturen, maar ook de medezeggenschapsraad (MR), al enige tijd gaande zijn. "De MR is van tevoren ingelicht en we hebben antwoord gegeven op vragen. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat de scholen zelf met de ouders in gesprek gaan en dat het niet via mij gaat."

Na het versturen van de brief hebben de scholen een ouderavond georganiseerd en het één en ander uitgelegd. Een aantal ouders van zowel de Mariaschool als de Veenvlinder was hier erg blij mee. Toch zagen zij liever dat ze eerder waren ingelicht.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Wethouder Pepijn Vemer bij de tijdelijke school in Paterswolde (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

'Passend en veilig'

De ouders maken zich onder andere zorgen over de veiligheid in het oude schoolgebouw. Volgens Lex Daamen is het niet voor niets een oud pand. Zijn kind zal na de zomervakantie naar groep 4 gaan van De Veenvlinder en krijgt dan weer les aan de Schoollaan. De wethouder snapt die zorgen. "Maar wij zorgen er voor dat het gebouw helemaal is opgeknapt. Dat het veilig is voor de kinderen en dat ze er goed terecht kunnen."

Kingma: "De zorgen van de ouders kunnen wij wegnemen. Vanuit de gemeente is goed gekeken of het gebouw veilig is en of er goed lesgegeven kan worden. Daar neemt de gemeente zijn verantwoordelijkheid en die nemen wij over." Ook de voorzitter van Stichting Primenius snapt de zorgen van de ouders. "Natuurlijk ze komen uit een splinternieuw gebouw, dus het ziet er niet hetzelfde uit", vertelt Hobert. "Maar het is passend en het is veilig, dus daar maak ik mij geen zorgen over."

Geen tijdelijk schoolgebouw

Een aantal ouders geeft de voorkeur aan tijdelijke gebouwen naast het Kindcentrum Groote Veen waar de scholen in zitten. Zij vinden het een betere optie om daar geld aan uit te geven, dan de 130.000 euro die de gemeenteraad heeft vrijgemaakt om te investeren in een oud pand. Ouders hoeven hun kinderen dan niet naar twee verschillende locaties te brengen. En leerlingen hoeven niet te pendelen tussen de locaties als ze gymles krijgen.

Het is een optie die de gemeente heeft overwogen, maar het bleek een te dure optie. En door tijdelijke lokalen op het schoolplein te realiseren, moet je de speelruimte inperken. Vemer: "We kunnen het wel vol gaan zetten, maar dan hebben we geen gezonde en veilige leefomgeving voor de kinderen om buiten te spelen." En een tijdelijk lokaal op de parkeerplekken, ziet de wethouder niet zitten. Die zijn echt nodig voor de auto's.

Wat uiteindelijk wel een passende oplossing zal zijn, daarover zijn de schoolbesturen en de wethouder nog in gesprek.

Lees ook:

Deel dit artikel: