LTO vreest papierwinkel na uitspraak over natuurbeschermingswetgeving

LTO Nederland vreest voor een nieuwe juridische fuik naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank over de natuurbeschermingswetgeving. Het gaat om een zaak van Milieudefensie tegen de provincie Drenthe, waarbij de provincie weigerde handhavend op te treden tegen een teler die drainage en gewasbeschermingsmiddelen toepaste.

De provincie liet weten dat in dit geval geen natuurvergunning nodig was, omdat uit onderzoek naar de effecten van de drainage bleek dat die verwaarloosbaar zijn. Ook de invloed van het gebruik van gewasbescherming heeft geen nadeel voor Natura2000-gebieden, stelde de provincie.

'Provincie handelde onterecht'

Maar de rechtbank oordeelt nu dat de manier waarop de provincie handelde onterecht was. Volgens de rechter had moeten worden beoordeeld of en wat de effecten voor de natuur van bestaande drainage en andere werkzaamheden in het gebied bij elkaar opgeteld zijn. De rechtbank oordeelde ook dat de algemene beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) niet voldoende was om ervan uit te kunnen gaan dat in de situatie geen effect op de natuur had.

De uitspraak in deze casus heeft potentieel vergaande gevolgen voor de hele economie, vindt LTO Noord. "Het gaat dan om de vraag of de dagelijkse praktijk bij het minste of geringste vergunningplichtig is en vergaande onderzoeken en rapportage vereist. Dat raakt niet alleen telers, maar alle bedrijvigheid in Nederland. Als de rechterlijke redenering wordt gevolgd dan vereist praktisch elke economische handeling een stapel rapporten en een vergunning."

Hoger beroep?

LTO laat weten in overleg te gaan met het Ctgb, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Drenthe over de gevolgen die door deze zaak kunnen ontstaan. "Ook onderzoeken we de mogelijkheden, wenselijkheid en noodzaak van juridische betrokkenheid bij een eventueel hoger beroep", aldus LTO.

Deel dit artikel: