Raad Tynaarlo in de war; schiet investeerder FB Oranjewoud vliegveld te hulp?

De raad van Tynaarlo is in verwarring. Opent aandeelhouder FB Oranjewoud een rekening om Groningen Airport Eelde (GAE) bij te staan? En heeft wethouder Hanneke Wiersema (CDA) deze informatie over de regionale luchthaven achtergehouden?

Wethouder Wiersema leek zich tijdens de raadsvergadering te verspreken. Tijdens de discussie over de vraag of de gemeente Tynaarlo als aandeelhouder eerder geld beschikbaar moet stellen, om het vliegveld door een zware tijd heen te helpen, benoemt de wethouder dat FB Oranjewoud als aandeelhouder van plan is voor de luchthaven een betaalrekening te openen, waarop je een miljoen rood kan staan. Je betaalt dan wel rente, zodra je in de min komt.

Nieuwe informatie

Het bleek nieuwe informatie voor de raadsleden. Maar vorige week werd er al over geschreven in het voorlopig jaarverslag van Groningen Airport Eelde over 2020. Daarin meldt de directie van het vliegveld dat er 1,2 miljoen euro verlies is geleden in het coronajaar, wat kan oplopen naar 1,6 miljoen. Verder stond erin dat er alleen maar het hoogst noodzakelijke is geïnvesteerd in de luchthaven. En dat dit jaar toch echt de brandweerkazerne vernieuwd moet worden voor 3 miljoen, omdat die niet langer aan de veiligheidseisen voldoet. Aandeelhouder FB Oranjewoud, zo meldt het jaarverslag, zou een aanbod hebben gedaan: het vliegveld kan een miljoen lenen voor de broodnodige vernieuwing.

Vertrouwelijke stukken of uit de media?

Waarom waren de raadsleden hier niet van op de hoogte, vragen zij zich af. En onder welke voorwaarden kan er geld geleend worden? Toen het raadsvoorstel werd geschreven over financiële hulp voor het vliegveld, wist ook de wethouder hier nog niets van. Deze informatie kreeg zij pas later, vertelt ze.

Waar de wethouder die informatie dan wel precies vandaan heeft, blijft onduidelijk. Ook nadat de raadsleden het haar meerdere malen vragen. Is het een vertrouwelijk stuk, zoals Wiersema het noemt? Of heeft ze het toch gelezen in de media, zoals ze daarna zegt.

Onduidelijkheid

PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra: "De wethouder was dus wel op de hoogte van het stuk dat kennelijk vertrouwelijk was?" Alle onduidelijkheid windt VVD-voorman Gezinus Pieters op: "Net was het een vertrouwelijk stuk. Maar als je het stuk niet hebt, hoe weet je dan dat het vertrouwelijk is?" De wethouder belooft op een later moment met het antwoord te komen.

Ook zal de raad van Tynaarlo op een later moment weer praten over het onder andere toekennen van 47.000 euro aan het vliegveld als overbruggingsfinanciering voor 2021 en 2022. Dat geld komt uit een pot die al bestemd was voor de luchthaven, maar die dus eerder wordt aangesproken als de raad ermee akkoord gaat.

Geld van mislukt investeringsplan

In 2017 werd er vanuit de gemeente Tynaarlo voor tien jaar een bedrag van 1,84 miljoen euro opzij gezet. Dat geld maakte deel uit van de investering van 46 miljoen, die alle aandeelhouders destijds samen in Eelde gingen steken in het toekomstplan Toegangspoort van het Noorden. Dit grote investeringsplan, wat moest leiden tot internationale vliegverbindingen, strandde al vrij snel.

Van dit geld is 25 miljoen over. Dat willen de overgebleven aandeelhouders (provincies Drenthe en Groningen, gemeente Tynaarlo en FB Oranjewoud) nu inzetten om de luchthaven financieel in de benen te houden. Ze hopen samen met de vliegveld-directie dat het Rijk ook met structurele financiële steun over de brug komt.

Lees ook:

Deel dit artikel: