Financiële positie Borger-Odoorn: 'Trots, maar blijven voorzichtig'

De financiële jaarstukken zijn vanmiddag vastgesteld door de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Het algemene beeld is positief. Vrijwel iedere fractie is te spreken over het behaalde resultaat.

De gemeente beschikt namelijk over een overschot van 1.296.000 euro. Daarvan gaat tot genoegdoening van de raad ruim een half miljoen (546.000) euro in een reservepotje om eventuele financiële gevolgen van de coronacrisis in de toekomst op te vangen.

Wethouder Wind kan zich daar wel in vinden: "Het college is trots op wat we hebben bereikt ondanks de uitbraak van het coronacrisis, maar we blijven voorzichtig. Daarom is het voorstel, om een reserve op te bouwen voor de nasleep van de coronacrisis, een goed idee."

De ChristenUnie Borger-Odoorn drukt het college nog wel op het hart dat de partij graag ziet dat het overgebleven geld ook wordt besteed aan de gedupeerden van de coronacrisis.

Kanttekening

Leefbaar Borger-Odoorn was de enige partij die een kanttekening plaatste. Volgens fractievoorzitter Annemieke de Groot zou het beeld niet zo positief zijn uitgevallen als de gemeente geen beroep kon doen op coronasteun vanuit het Rijk: "Wij zouden daarom graag een meerjareninvesteringsplan zien."

Jeugdzorg

Daarnaast maken vrijwel alle partijen zich zorgen over de kosten van de Jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Daarop reageert wethouder Wind als volgt: "Aan het einde van dit jaar zal er meer duidelijkheid komen over de tegemoetkoming vanuit het Rijk met het oog op de Jeugdzorg."

Deel dit artikel: