Gemeenteraad Emmen stuurt aan op woningbouw: ‘Meer tempo en meer kavels’

Er is actie nodig op de woningmarkt in de gemeente Emmen. Meerdere raadsfracties hamerden tijdens de raadsvergadering op het inhaken op de aantrekkende woningmarkt. Er is bijna geen kavel meer te krijgen, alle huurwoningen zitten vol terwijl de vraag alleen maar is toegenomen.

"Vanuit de Randstad is de tsunami van de woningmarkt over ons uitgestort", verwoordde wethouder Jisse Otter de dramatische omslag. In Emmen heeft het in de afgelopen twee jaar namelijk storm gelopen wat betreft de vraag naar woningen en kavels.

De Emmer wijk Delftlanden leek tot voor kort een wijk te worden die nooit af zou komen. In 2016 besloot de gemeente het aantal beschikbare kavels daarom nog te halveren naar ongeveer 800. Inmiddels is nagenoeg elk lapje grond verkocht. In de dorpen Klazienaveen, Weiteveen, Zwartemeer en Nieuw-Schoonebeek springen ze om meer woonruimte.

'We willen dat er weer meer bouwgrond ontwikkeld wordt'

De raad spoorde het college aan om in te springen op die trend. Kortom er mag wel een tandje bij wat betreft het sneller afwikkelen van woningbouwinitiatieven en het creëren van meer gemeentelijke woningbouwkavels. Wakker Emmen, PvdA, CDA en D66 dienden tijdens de raadsvergadering van donderdag hiervoor een motie in.

Volgens Aimée van der Ham (Wakker Emmen) bevinden er zich voldoende bouwmogelijkheden in Emmen en de omliggende dorpen. "Maar we zien dat er nagenoeg geen gemeentelijke kavels meer beschikbaar zijn en dat de woningmarkt op hol is geslagen. Wij willen dat er weer meer bouwgrond ontwikkeld gaat worden."

Met nieuwe bedrijvigheid komen nieuwe werknemers die wellicht ook in Emmen willen komen wonen, aldus Anita Louwes (PvdA). "Dan moeten wel woningen beschikbaar zijn. "Dan is het hebben van nog één vrije (gemeentelijke, red.) kavel niet het beeld dat daarbij past."

Zelfbewoningsplicht

Ook werd er een tweede motie ingediend, eentje die moet helpen de overspannen huizenmarkt meer vlot te trekken. D66, GroenLinks, Wakker Emmen, SP en 50Plus willen namelijk dat de gemeente Emmen zo snel mogelijk kijkt of het mogelijk is om een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw in te voeren.

De indieners willen dat de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheden om een zelfbewoningsplicht in te voeren en onder welke omstandigheden. Nadat het onderzoek door de gemeente is afgerond, willen de raadspartijen hierover discussiëren.

De partijen vinden dat het college een signaal moet afgeven dat het opkopen van huizen door investeerders geen plek heeft in de gemeente Emmen. "Beleggers drijven hiermee de prijzen van het momenteel toch al schaarse woningaanbod op."

Niet alle fracties zagen de zelfbewoningsplicht zitten. De VVD plaatste enkele kritische kanttekeningen. Doe je dit alleen voor nieuwbouw of bestaande bouw. En wat doe je met de mensen die nu reeds met huurders die al wonen in deze huizen", aldus Johan Scheltens (VVD). De ChristenUnie liep tegen civiel- en privaatrechterlijke bezwaren aan. LEF! vond het zonde van de tijd om überhaupt onderzoek hier naar te doen.

Ongewenst

Wethouder Jisse Otter zag wel het nut van onderzoek. "Maar het is in ieder geval niet de bedoeling dat elke eigenaar in een woning gaat zitten. Met kamerhuur, woningbouwcorporaties en middelhuur kom je dan echt in de problemen." Aan de andere kant bestempelde de wethouder het opkopen van woningen aan de onderkant van de markt als onwenselijk. Voor starters zou er op die manier weinig tot geen ruimte meer zijn.

'Stroperige trajecten'

Otter ziet beide moties in ieder geval als sympathiek en als een ondersteuning voor het bedenken van nieuw beleid. "Er is best veel vraag, daar moeten we wel op anticiperen. Dat vraagt om nieuwe aandachtspunten en nieuwe kaders. We werken momenteel ook aan een woonvisie. Het zal er op neer komen dat we toch wat strakker moeten sturen."

Hij waarschuwt er wel bij dat nieuwe kavels niet op korte termijn beschikbaar zullen zijn. Procedures en bestemmingsplanwijzigingen nemen veel tijd in beslag. "Het zijn stroperige trajecten, je bent zo anderhalf jaar verder."

Meer over dit onderwerp:
Emmen gemeente Emmen woningen woningbouw kavels
Deel dit artikel: