Westerveld worstelt met mantelzorgwoningen: ombudsvrouw trekt aan de bel

Je wordt ouder en wil graag op je eigen erf blijven wonen, waarbij een van je kinderen je huis overneemt en mantelzorg kan verlenen. Bij de gemeente Westerveld liggen hiervoor verschillende aanvragen maar in de praktijk blijkt dit niet zo gemakkelijk te gaan. De ombudsvrouw van de gemeente trekt daarom aan de bel.

Ze hebben grond genoeg achter hun huis. Catharina en Roelof Kiers uit Uffelte willen er daarom graag een klein huisje bouwen. "Met niet meer dan een kleine kamer, slaapkamer, douche en wc", zegt Kiers. "Onze dochter kan dan onze woning overnemen en voor ons zorgen op onze oude dag."

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. De woning kan zowel door de verzorger, als door de zorgontvanger worden gebruikt. In dat laatste geval woont de mantelzorger in het bijbehorende huis, vaak gaat dat om familie.

Steeds meer bedrijven bieden een tijdelijke kant-en-klare mantelzorgwoning aan die je in je tuin kunt plaatsen. Maar ook garages, schuren of andere bestaande bouwwerken kunnen als een mantelzorgwoning dienen.

Kwiek

Het echtpaar is rond de tachtig jaar en nog hartstikke kwiek. Maar juist dat lijkt nu tegen hun tegen werken. Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgwoning heb je namelijk een doktersverklaring nodig, maar die krijgen ze niet. Volgens het echtpaar is dat geen terechte eis. "Als ik nu overlijd kan mijn vrouw nog prima voor zichzelf zorgen", verduidelijkt Kiers. "Maar als ik er alleen voor kom te staan heb ik per direct hulp nodig."

De twee zijn al anderhalf jaar met de procedure bezig, maar nog zonder resultaat. Volgens wethouder Klaas Smidt heeft de gemeente geen beleid voor deze zogenoemde pre-mantelzorgwoningen, waardoor aanvragers tegen een dichte deur aanlopen. "Omdat ze niet aan de eis van een doktersverklaring kunnen voldoen hebben we de aanvraag geweigerd", stelt Smidt.

Maar dat is te makkelijk, vindt ombudsvrouw Jozien Schrale. Ze behandelt klachten van inwoners van de gemeente Westerveld. Op dit moment liggen er volgens haar drie aanvragen voor een zorgwoning bij de gemeente. Daarom wil ze juist dit onderwerp onder de aandacht brengen. "Westerveld vergrijst en dat vraagt om oplossingen", vindt zij. "Het liefst zijn dat oplossingen die de inwoners zelf bedenken. Dan moet je kijken naar mogelijkheden om hen een fijne laatste fase van hun leven te geven."

Tegen de borst

Vanaf 2015 moeten gemeentes ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat bespaart zorgkosten of een verhuizing naar een verpleegtehuis. En juist dat stuit Roelof en Catharina Kiers tegen de borst. "We worden bijna dagelijks met deze uitspraak om de oren geslagen", roept Roelof Kiers verbaasd uit. "En nu neem je initiatief, denk je mee, en dan wordt ons dat alsnog ontnomen. We willen niets tegen de wet doen, maar waarom kunnen de regels niet iets worden aangepast?", vraagt hij zich af.

Niet alleen in Westerveld speelt dit onderwerp, in heel het land is de kwestie actueel. Volgens Edo Staudt, voorzitter van Drents Platform Mantelzorg, komt dat voornamelijk door een gebrek aan kennis bij de gemeentelijke instanties. "Er ontbreekt dialoog met elkaar", denkt hij. "Leg heldere afspraken vast voor wat wel en niet kan en bespreek dat met de aanvragers." Bovendien denkt hij dat instanties veel geld kunnen besparen. "Mantelzorgers nemen veel zorgtaken over", vertelt hij. "En dat neemt de gemeente deze taken uit handen."

Wethouder Smidt belooft de kwestie voor te leggen aan het college, zodat er mogelijk wél beleid komt voor deze mantelzorgwoningen. "Als blijkt dat nieuw beleid noodzakelijk is dan kunnen we daarop anticiperen", besluit hij.

Meer over dit onderwerp:
gemeente Westerveld Mantelzorgwoning
Deel dit artikel: