Assen gaat jongeren met schulden helpen

De gemeente Assen is als proef gestart met het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Daarmee wil de gemeente jongeren met problematische schulden weer toekomstperspectief geven door hun schulden op te kopen. Het gaat daarbij om jongeren die niet in het reguliere schuldhulpverleningstraject passen en problemen op meerdere leefgebieden ervaren, die ze zelf niet op kunnen lossen.

Met de proef moet duidelijk worden of dit voor jongeren in Assen een geschikte aanvullende manier is om schulden en armoede op te lossen en uiteindelijk te voorkomen. Wethouder Jan Broekema: "Deze pilot is een onderdeel van ons plan brede aanpak armoede en schuldhulpverlening, dat de raad eind 2020 heeft vastgesteld. Met het JPF willen we jongeren, die door schulden in een uitzichtloze situatie zitten, zicht geven op een schuldenvrije toekomst. Met deze proef gaan we nuttige ervaring opdoen voor onze eigen, maar ook voor andere gemeenten. En tegelijkertijd kunnen we al een eerste groep jongeren op de goede weg helpen."

Traject met twee sporen

Het landelijke JPF is een initiatief van Schuldenlab, een onafhankelijke stichting die Nederland schuldenzorgvrij probeert te maken. Assen is een van de acht Nederlandse gemeenten die is aangesloten. De jongeren in Assen worden via samenwerkingspartners Vaart Welzijn, Werkplein Drentsche Aa (WPDA) en de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) aangemeld. Daarbij is het uitgangspunt dat de jongeren gemotiveerd zijn om aan het toekomstperspectief te werken.

Het traject bestaat uit twee sporen. Er is een schuldentraject, waarin de schuld wordt overgenomen en opgelost. Daardoor ontstaan rust en duidelijkheid. Ook is er een traject om aan belemmeringen en obstakels op verschillende leefgebieden te werken en ervoor te zorgen dat de jongere handvatten krijgt aangereikt. Het doel van het traject is dat de jongere na een periode van twee jaar voldoende toegerust is om zelfstandig op de ingeslagen weg verder te gaan.

Tegenprestatie

Van de jongere wordt ook een tegenprestatie verwacht. Welke tegenprestatie dat is, hangt af van de situatie en het perspectief van de jongere. Voorbeelden zijn het afmaken van een opleiding of het vinden van werk of een maatschappelijke stage. Als het inkomen van de jongere het toelaat, wordt er ook maandelijks afgelost. Er is een fonds beschikbaar waaruit de kosten van het JPF worden voldaan. De eventuele aflossingen van de jongere vloeien ook weer terug naar dat fonds.

De proef heeft een looptijd van twee jaar, waarin vijf tot tien jongeren kunnen deelnemen.

Deel dit artikel: