Coevorden verdeelt coronasteun en zet in op cultuurcoach

Culturele activiteiten in de gemeente Coevorden kunnen rekenen op een kickstart dankzij de gemeente. Organisatoren van dergelijke activiteiten kunnen namelijk een extra subsidie krijgen om weer op te starten. Omdat de culturele sector zwaar is geraakt door de coronacrisis, heeft het Rijk geld aan de gemeente beschikbaar gesteld om de sector weer een boost te geven.

In navolging van andere Drentse gemeenten, wordt er in Coevorden tevens een cultuurcoach aangesteld. Deze coach gaat samen met culturele organisaties aan de slag om kunst en cultuur in de gemeente Coevorden te stimuleren.

'Steun in de rug'

Tot groot genoegen van wethouder Jeroen Huizing: "De afgelopen tijd hebben we met veel culturele instellingen en organisaties gesproken. We hebben gekeken wat er mogelijk en nodig is om de culturele sector weer op gang te helpen. Met het geld dat beschikbaar is, willen we de organisaties een steun in de rug geven zodat ze de activiteiten weer op kunnen pakken. Het geld komt uit een groot pakket aan steunmaatregelen die de gemeente in het leven heeft geroepen."

In de subsidieregeling wordt wel een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote culturele organisaties. Kleinere organisaties komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie van 300 euro. Met de grotere culturele instellingen zijn gesprekken gevoerd. Per organisatie wordt gekeken welke kosten er worden gemaakt om weer op te starten.

Kwart ton

In totaal is er ruim 250.000 euro beschikbaar voor noodsteun aan culturele instellingen en organisatie in de gemeente Coevorden. Met datzelfde geld moet ook de cultuurcoach bekostigd worden. Naast het stimuleren van kunst en cultuur moet de cultuurcoach ook bruggen slaan tussen verschillende organisaties binnen kunst en cultuur, onderwijs, zorg, welzijn en sport.

De gemeente Coevorden is Culturele Gemeente van Drenthe tot eind 2022. Tot dan gaat de cultuurcoach aan de slag. Daarna wordt gekeken of dit wordt doorgezet.

Deel dit artikel: