Een derde van de Drenten spreekt thuis Drents of andere taal dan Nederlands

Een derde van de Drenten ouder dan vijftien jaar spreekt thuis een andere voertaal dan het Nederlands. Het Nedersaksisch, waar het Drents onder valt, is het belangrijkste alternatief.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 30 procent van de 15-plussers in Drenthe thuis Nedersaksisch spreekt. Iets minder dan een procent heeft thuis Fries als voertaal, een kleine drie procent spreekt een andere taal.

Bovengemiddeld

De Drent spreekt vaker streektaal dan andere provincies in het Nedersaksisch taalgebied, zoals Groningen en Overijssel. Ook wordt er vaker dialect gesproken dan gemiddeld in Nederland, alleen in Friesland, Limburg en Zeeland praten 15-plussers vaker in een andere taal.

"Ongeveer een kwart van de 15-plussers in Nederland gebruikt thuis het meest een andere voertaal dan het Nederlands. Daarbij kan het gaan om een dialect, om een regionale taal als Fries, Limburgs en Nedersaksisch, of om een andere taal, zoals Engels, Pools of Turks", meldt het CBS.

Verschil streektalen

Volgens het CBS speelt het opleidingsniveau een belangrijke rol bij het spreken van een andere taal. Specifieke cijfers over het Drents zijn er niet, wel vond het statistiekbureau verschillen tussen het Nedersaksisch en andere talen. "Bij de regionale talen is er een verschil tussen Nedersaksisch enerzijds en Fries en Limburgs anderzijds in de relatie tussen taalgebruik en opleidingsniveau. Terwijl het Nedersaksisch aanzienlijk minder thuis wordt gebruikt naarmate het opleidingsniveau hoger is, is dat verschil bij Fries en Limburgs veel geringer", melden de onderzoekers.

Een ander verschil dat het CBS vond is dat het Limburgers en Friezen hun taal veel vaker buitenshuis spreken. Het Fries wordt bijvoorbeeld ook veel gebruikt op werk of school, in het ziekenhuis en aan de bar. "Het gebruik van het Nedersaksisch buitenshuis is beduidend geringer. Vooral bij officiële instanties wordt maar zelden deze regionale taal gebruikt."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Drents CBS Nedersaksisch Streektaal
Deel dit artikel: