Provincie in hoger beroep tegen uitspraak over natuurvergunning

Gedeputeerde Staten van Drenthe zien niets in het handhaven bij bollentelers rond het Holtingerveld die geen vergunning Wet natuurbescherming hebben. Het college gaat daarom in beroep tegen een uitspraak van de rechter.

De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde op 18 juni dat zo'n vergunning nodig is. Daarmee kreeg Milieudefensie gelijk, dat stelde dat lelietelers onterecht hun gang konden gaan met bestrijdingsmiddelen rond het Holtingerveld, zonder dat zij de benodigde vergunning hadden. Ook voor het aanleggen van drainage is zo'n vergunning nodig.

Volgens de provincie is die juist niet nodig, want de middelen en drainage zorgen niet voor natuurschade in het Natura2000-gebied.

"De rechtbank heeft uitgesproken dat onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen nabij Natura 2000-gebieden", schrijven Gedeputeerde Staten nu. "Het gaat in eerste instantie om een pro forma beroepschrift, zonder inhoudelijke argumentatie."

Tweestrijd

Al jaren woedt er een strijd tussen milieuclubs en lelietelers in Westerveld. Milieudefensie zag de uitspraak van de rechter als belangrijke stap. "Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning bestrijdingsmiddelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden", jubelde de vereniging. "Alleen voor lang bestaande teelten kan een uitzondering bestaan."

Boerenbelangenorganisatie LTO vreest juist dat de uitspraak zorgt voor veel extra papierwerk, waardoor de dagelijkse bedrijfsvoering bemoeilijkt wordt.

Lees ook: